Hòa chung vào không khí sôi nổi của tuổi trẻ cả nước thi đua triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X, nghị quyết Đại hội Đoàn trường CĐCN Thái Nguyên lần thứ XIV.

Ngày 23/5/2014 tuổi trẻ Liên chi đoàn Cơ khí - Nghiệp vụ hân hoan chào mừng Đại hội đại biểu Liên chi đoàn Cơ khí - Nghiệp vụ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2014-2017.

Đến dự với đại hội Liên chi có các đồng chí Bí thư chi bộ, bí thư Liên chi đoàn bạn và toàn thể các đồng chí đoàn viên Liên chi đoàn Cơ khí - Nghiệp vụ.

Đại hội là diễn đàn quan trọng của tuổi trẻ Liên chi đoàn, biểu thị sức mạch đoàn kết, tinh thần thi đua tình nguyện xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Đại hội dâng lên Đảng và Bác Hồ kính yêu niềm tin tuyệt đối vào sự nghiệp cách mạng của dân tộc, nguyện cống hiến sức trẻ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa quê hương, đất nước.

Đoàn chủ tịch làm việc

Đại diện biểu chúc mừng đại hội

Đóng góp tham luận cho đại hội

Đại diện chi bộ phát biểu chỉ đạo đại hội

Đại diện Ban thường vụ đoàn trường phát biểu

Tại đại hội cũng đã bầu ra ban chấp hành mới nhiệm kỳ 2014 - 2017

Ban chấp hành khóa IV nhiệm kỳ 2014 - 2017 ra măt

Tại đại hội cũng đã tổ chức chia tay các các đồng chí nguyên là UNBCH khóa III  không tham gia ban chấp hành khóa IV.