Trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên
      Địa chỉ: Xã Sơn Cẩm - Huyện Phú Lương - Tỉnh Thái Nguyên
       Liên hệ: Đ/c Cường (trung tâm THNN&Tuyển sinh) - DĐ:0913595569//tuýeninh2018