THÀNH ỦY THÁI NGUYÊN
ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CAO ĐẲNG
CÔNG NGHIỆP THÁI NGUYÊN

*
Số  30 -KH/ĐU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

Thái Nguyên, ngày 01 tháng 7 năm 2014

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN
Tuyên truyền tháng 7 năm 2014

 

          Thực hiện định hướng công tác tuyên giáo và hoạt động Tuyên truyền tháng 7/2014 của Thành ủy Thái Nguyên; Chuẩn bị cho việc triển khai học tập, thảo luận, quán triệt các Kết luận, Nghị quyết của Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI); Kế hoạch triển khai các nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014 của Đảng ủy trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên. Thường vụ Đảng ủy nhà trường đề ra Kế hoạch tuyên truyền trong tháng 7/2014 những nội dung như sau:

          1. Tiếp tục tuyên truyền tới cán bộ, đảng viên, công nhân viên và học sinh, sinh viên thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, các Nghị quyết của BCH Trung ương, của Quốc hội và Chính phủ gắn với việc thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014 theo nội dung hướng dẫn số 11-HD/TU, ngày 07/02/2014 của Ban Thường vụ Thành ủy và Kế hoạch triển khai thực hiện số 05-KH/ĐU ngày 19/02/2014 của Đảng ủy trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên và đặc biệt là theo Chương trình hành động số 17-Ctr/TU ngày 21 tháng 3 năm 2014 của Thành ủy Thái Nguyên. Toàn bộ đảng viên, cán bộ, giáo viên của nhà trường liên hệ bản thân, đề ra phương hướng và tự xây dựng “Kế hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014” theo mẫu Sổ sinh hoạt chuyên đề đã gửi đến các Chi bộ bộ phận (chuyên đề của Quý II).

2. Các Chi bộ tuyên truyền việc phòng chống các loại bệnh sởi, bệnh chân tay miệng …, dịch cúm gia cầm và các loại dịch bệnh ở cây trồng, vật nuôi; thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm; phòng chống tội phạm xã hội; triển khai các biện pháp giảm thiểu tai nạn giao thông, bảo đảm an toàn giao thông và trật tự xã hội;

3. Tiếp tục tuyên truyền chủ quyền không thể tranh cãi của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và trường Sa. Tuyên truyền đấu tranh đối với việc trung quốc đưa giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng thềm lục địa, vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế, nhất là Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982, thỏa thuận DOC, thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước Việt Nam – Trung Quốc về những nguyên tắc giải quyết các vấn đề trên biển; yêu cầu Trung Quốc rút vô điều kiện giàn khoan và các tàu thuyền ra khỏi vùng biển Việt Nam, giải quyết tranh chấp bằng con đường ngoại giao, các giải pháp hòa bình… Tuyên truyền phản đối những hành động quá khích, các âm mưu, thủ đoạn của bọn phản động, phần tử cơ hội muốn lợi dụng tình hình để kích động biểu tình, gây rối, gây mất trật tự trị an ở đơn vị và địa phương.

4. Tuyên truyền việc chấp hành pháp luật, an toàn giao thông; công tác phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, cháy nổ; công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2014; Tuyên truyền các chương trình khuyến khích “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” …

5. Tuyên truyền các ngày kỷ niệm: Ngày truyền thống Thanh niên xung phong (15/7/1950); Ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947); Ngày thành lập Công đoàn Việt (28/7/1929); Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8) và một số ngày kỷ niệm khác.

* Thời gian tổ chức triển khai: Tháng 7/2014.

* Các Chi bộ và toàn thể đảng viên thực hiện nghiêm túc kế hoạch này và  báo cáo theo quy định.

* Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy, có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng uỷ triển khai thực hiện Nghị quyết đạt kết quả tốt nhất.

* Ban thường vụ Đảng uỷ chủ trì, phối hợp Ban kiểm tra Đảng ủy hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện kế hoạch./.

Nơi nhận:
- Các đ/c trong đảng ủy;
- Các chi bộ bộ phận;
- Lưu VT, VP Đảng ủy.

T/M BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƯ
(Đã ký)

Tô Văn Khôi