THÔNG BÁO

Tuyển sinh đào tạo Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học hệ VLVH

* Ngành tuyển:

               - Kế toán (chuyên ngành Kế toán tổng hợp)
               - Kinh tế (
chuyên ngành Quản lý kinh tế và Kinh tế đầu tư)
               - Quản trị Kinh doanh (chuyên ngành Quản trị Kinh doanh tổng hợp)
               - Tài chính – Ngân hàng

* Đối tượng tuyển sinh: Mọi công dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, không trong thời gian can án hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự đã có bằng tốt nghiệp Cao đẳng chuyên nghiệp ngành Kế toán hoặc các ngành thuộc khối ngành Kinh tế đều được đăng ký dự thi.

* Thời gian đào tạo: 2 năm.

* Môn thi:

+ Đối với những người đã có bằng tốt nghiệp cao đẳng trên 36 tháng dự thi 3 môn:  Môn cơ bản, Môn cơ sở ngành, Môn chuyên ngành;

+ Đối với những người đã có bằng tốt nghiệp cao đẳng dưới 36 tháng dự thi 3 môn:  Toán, Vật lý, Hóa học;

* Kế hoạch tuyển sinh:

+ Thời gian bán và nhận hồ sơ: từ ngày 11/08/2014 đến ngày 12/09/2014.

+ Thời gian học bổ sung kiến thức (đối với những thí sinh dự thi khác Ngành nhưng cùng khối Ngành Kinh tế): Từ ngày 15/09/2014 đến ngày 29/09/2014.

+ Thời gian hướng dẫn ôn thi: từ ngày 01/10/2014 đến ngày 15/10/2014.

+  Dự kiến thi tuyển: tháng 10 năm 2014.

Hồ sơ bán tại: Phòng 108, Nhà Hiệu bộ, Trường Đại Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên.

Chi tiết xin liên hệ:  Đ/c Lê Mạnh Cường - ĐT: 0913 595 569 – 02803 643 861   - Trường CĐCN Thái Nguyên