BÁO CÁO TỔNG HỢP HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂM HỌC 2013- 2014

ĐỀ TÀI CẤP TRƯỜNG VÀ CẤP BỘ

>> Xem chi tiết

TT

Tên đề tài (Cấp trường, cấp Bộ) + Bài báo

Mã số

Người thực hiện

1

Ứng dụng phần mềm Matlab nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy môn học Lý thuyết điều khiển tự động.  (Cấp trường).

SK20.14

CN:Ths. Đàm Bảo Lộc

- Nguyễn Văn Nghiệp

2

Đề tài: Xây dựng mô hình dây truyền đếm sản phẩm cho phép thay đổi thông số dùng PLC.

ĐT21.14

CN:Ths.CùXuân Hùng

3

Đề tài: Nghiên cứu ứng dụng card điều khiển arduino trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học tại khoa Điện trường cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên.

ĐT22.14

CN:Ths. Gia Thị Định

- Thiều Thị Hồng

4

Sáng kiến: Mô hình cắt bổ hộp số tự động của TOYOTA (Cấp trường).

SK23.14

CN:Ths. Đỗ Duy Thái

- Phan Xuân Linh

5

Sáng chế: Thiết kế, chế tạo giá xoay tháo lắp động cơ chuyên dùng cho xe du lịch và xe tải nhỏ. (Cấp trường).

SC24.14

CN:Ninh Văn Tiến

- Hà Quốc Hùng

6

Sáng kiến: Thiết kế mô hình hệ thống khởi động xe TOYOTA và xây dựng bài tập thực hành cho modul. (Cấp trường).

SK25.14

CN:La Thanh Sơn

 

7

Đề tài: Ứng dụng Công nghệ thông tin trong quản lý vật tư, thiết bị trong trường cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên

ĐT26.14

CN:Ths.Vũ Đình Minh

- Phùng Văn Việt

8

Sáng kiến: Nâng cao năng lực giao tiếp tiếng Anh cho sinh viên trường cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên qua những giờ thảo luận trong đào tạo tín chỉ. (Cấp trường).

SK 27.14

CN:Ths. Vũ Thị Hải Bình

9

Đề tài: Sử dụng phần mềm EMP-TEST xây dựng ngân hàng câu hỏi, ra đề thi và kiểm tra trắc nghiệm khách quan trong dạy học phần Vật lý I – Vật lý đại cương.

ĐT28.14

CN:Ths. Hoàng Thị Lan Hương

- Bùi Thu Hà

10

Sáng kiến: Một số ứng dụng và mở rộng của các định lý giá trị trung bình. (Cấp trường).

SK29.14

CN:Ths. TrầnT Yến Mai

 

11

Sáng kiến: Biện pháp giáo dục chính trị tư tưởng cho sinh viên trường cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên qua phân tích kết quả chơi lô đề ứng dụng lý thuyết xác suất. (Cấp trường).

SK30.14

CN:Ths. Phan Thế Nghĩa

- Ths. Nguyễn Thị Vân

 

12

Giải pháp: Xây dựng mối liên kết với doanh nghiệp – Một giải pháp thiết thực trong công tác  (Cấp trường).

GP31.14

CN:Ths. Cao Đông Phong

-Ths. Nguyễn Quốc Dũng

- Nguyễn Quốc Minh

13

Giải pháp: Giáo dục lối sống mới cho sinh viên trường CĐCNTN trong giai đoạn hiện nay.

(Cấp trường).

GP32.14

CN:Ths. Lâm Thị Yên

 

14

Đề tài: Xây dựng chương trình quản lý các hoạt động tại khoa Khoa học cơ bản, trường CĐ CNTN.

ĐT33.14

CN:Ths. Nguyễn Thị Lan Hương

- Ths. Đào Thị Minh Thủy

15

Đề tài: Tăng cường công tác quản lý sinh viên lớp chủ nhiệm thông qua hệ thống mạng Internet.

ĐT34.14

CN:Ths. Nguyễn Thị Mai Hương

16

Sáng kiến: “Xây dựng Quy định về thời giờ làm việc, thời gian nghỉ ngơi, nghỉ việc riêng và nghỉ không lương của cán bộ, viên chức và người lao động” của trường CĐCN Thái Nguyên.

SK35.14

CN:Nguyễn Văn Đà

- Lê Việt Hùng

17

Sáng kiến: “Xây dựng Quy định tổ chức các kỳ thi” của trường CĐCN Thái Nguyên.

SK36.14

CN:Ths. Nguyễn Thị Việt Hương

- Nguyễn Trung Phương

- Ths. Nguyễn Thị Mai

- Ths. Nguyễn Tiến Luật

- Trần Thị Thu Huyền

18

Sáng kiến: Xây dựng “Quy chế nâng lương trước kỳ hạn” của trường cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên.

SK37.14

CN:Phạm Phước Kiên

- Nguyễn Mạnh Hiền

19

Sáng kiến: Xây dựng “Quy chế hội họp” của trường cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên.

SK38.14

CN:Lê Việt Hùng

- Nguyễn Thị Phượng

20

Sáng kiến: “Quy định về đào tạo, bồi dưỡng và đền bù chi phí đào tạo” của trường cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên.

SK39.14

CN:Tô Văn Khôi

- Triệu Văn Lợi

21

Sáng kiến: Xây dựng “Quy định đánh giá các học phần modul” của trường cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên.

SK40.14

CN:Dương Đình Nông

Nguyễn Thị Việt Hương

ChuThị Thùy Giang

Nguyễn Xuân Đỉnh

22

Nghiên cứu xác định trạng thái hệ thống không đo trực tiếp có tính tới sự ảnh hưởng của yếu tố ngẫu nhiên của cần cẩu treo (Cấp Bộ)

095.13RD

CN:Ths. Nguyễn Thị Việt Hương

- GS.TS Nguyễn Doãn Phước

- TS. Đỗ Trung Hải

- Ths. Đinh Quang Ninh

- Ths. Gia Thị Định

- Ths.Nguyễn T. Lan Hương

- Ths. Nguyễn Thái Bình

- Ths. Nguyễn Tiến Luật

- Ths. Nguyễn Thị Mai

- Ths. Nguyễn Kim Vinh

23

Bài báo: An Adaptive LQG Combined With the MRAS – Based LFFC for Motion Control Systems

 

-T.S Nguyễn Duy Cương

-T.S Nguyễn Văn Lành

- Ths. Gia Thị Định

 

24

Xây dựng công cụ kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của sinh viên trường Cao đẳng kĩ thuật theo tiếp cận dạy học giải quyết vấn đề

 

T.S Tô Văn Khôi

 

25

Design of a PD Controller Combined with a MRAS-base LFFC for a Two – Link Robot Manipulator

 

Nguyen Duy Cuong1.a, Nguyn Van Lanh1b, Dam Bao Loc1c, Tran Que Son1d and Ngo Minh Chu5

26

Điều khiển không cảm biến chất lượng cao cho động cơ đồng bộ trong toàn dải tốc độ

 

Vũ Thị Thúy Nga

Nguyễn Thị Việt Hương

27

Mô hình hóa và mô phỏng có sử dụng bộ quan sát trạng thái trong hệ cần cẩu treo.

 

Nguyễn Thị Việt Hương, Đào Phương Nam, Nguyễn Doãn Phước

28

Kỷ niệm 40 năm chiến thắng “hà Nội – Điện Biên Phủ trên không” tầm vóc bản lĩnh, trí tuệ Việt Nam

 

Dương Thị Hồng Duyên