THÔNG BÁO 
Tuyển sinh sau đại học trình độ thạc sĩ năm 2014

              - Ngành tuyển sinh: Cơ khí;
              - Số lượng: 30 học viên;
              - Thời gian tuyển: thánh 10 năm 2014;
              - Nơi học: Trường Cao đẳng CN Thái Nguyên
              - Bán và thu hồ sơ: 1/10 đến 20/10/2014
              - Ôn thi: từ 25/10/2014
Liên hệ: Trung Tâm Tuyển sinh - Trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên
                   (gặp Đ/c Cường - ĐT: 0913.595.569)