Các Chi bộ tuyên truyền việc thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW và Nghị quyết 33-NQ/TW (Khóa XI) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; việc triển khai thực hiện các chỉ thị nghị quyết các cấp; các nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014, Tổ chức văn nghệ ca ngợi Đảng, ca ngợi Hồ Chủ tịch, ca ngợi quê hương đất nước hướng tới kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh theo Kế hoạch của Đảng ủy đề ra và cũng là kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2014) và 25 năm Ngày Hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2014). Toàn bộ đảng viên, cán bộ, giáo viên của nhà trường liên hệ bản thân, đề ra phương hướng và tự xây dựng “Kế hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014” theo mẫu Sổ sinh hoạt chuyên đề đã gửi đến các Chi bộ bộ phận (chuyên đề của Quý IV). 

>> Xem chi tiết