TUYỂN SINH LIÊN THÔNG TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

Tuyển sinh trình độ Đại học ngành Điện, Cơ khí (liên thông từ CĐ, CĐN lên đại học hệ vừa làm vừa học):

1. Trình độ:

          Đại học (do đại học Công nghiệp Hà Nội cấp bằng - Học cuối tuần)

2. Ngành:

     - Công nghệ kỹ thuật Điện

     - Công nghệ kỹ thuật Cơ khí

3. Đối tượng

      - Tốt nghiệp cao đẳng chuyên nghiệp hoặc cao đẳng nghề.

4. Thời gian đào tạo

     - 2 năm

5. Thời gian ôn và thi: 

    - Thời gian ôn thi: 6/12/2014 đến 14/12/2014

    - Thời gian thi: 20-21/12/2014 (dự kiến)

Liên hệ: Trung tâm Tuyển sinh - Trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên

                 Đ/c Lê Mạnh Cường 0913.595.569