Căn cứ Quy định quản lý Đề tài, sáng kiến của Hiệu trưởng trường CĐCNTN. Sáng ngày 10/12/2014 trường CĐCNTN đã tổ chức họp hội đồng tuyển chọn đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường.

      Hội đồng sẽ làm việc trong hai ngày 10/12 và ngày 11/12/2014 để xét chọn và ra quyết định, ký hợp đồng chính thức giao cho Tổ chức, cá nhân sẽ được tiếp tục thực hiện đề tài, sáng kiến, giải pháp.

     Trong hai ngày làm việc hội đồng sẽ xét chọn 25 đề tài, sáng kiến, giải pháp, trong đó có 6 đề tài, 12 sáng kiến, 7 giải pháp.

Đ/c Vũ Đình Minh thuyết trình đề tài: Ứng dụng Công nghệ thông tin trong Quản lý sách và độc giả của thư viện trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên.

Đ/c La Thanh Sơn với sáng kiến: Thiết kế mô hình hệ thống đánh lửa bán dẫn trên xe TOYOTA.