Ngày 16 tháng 12 năm 2014 trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên đã chính thức trao bằng tiến sĩ cho Nhà giáo ưu tú Tô Văn Khôi – Hiệu trưởng trường Cao đẳng Công Nghiệp Thái Nguyên.

 

Tên luận án:"Dạy học giải quyết vấn đề trong phần lý thuyết cơ sở ở trường Cao đẳng kỹ thuật"

Chuyên ngành: Lý luận và lịch sử giáo dục                   

Mã số: 62. 14. 01. 02

Họ và tên NCS: Tô Văn Khôi                       

Khóa đào tạo: 2009 - 2013

Người hướng dẫn khoa học:

1. PGS.TS. Đặng Thành Hưng - Viện Khoa học giáo dục Việt Nam

2. PGS.TS. Nguyễn Đức Trí -  Viện Khoa học giáo dục Việt Nam

Đơn vị đào tạo: Trường Đại học Sư phạm  

Cơ sở đào tạo: Đại học Thái Nguyên.