TUYỂN SINH LIÊN THÔNG TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

Tuyển sinh trình độ Đại học ngành Cơ khí (liên thông từ CĐ, CĐN lên đại học hệ vừa làm vừa học):

1. Trình độ:

          Đại học (do đại học Công nghiệp Hà Nội cấp bằng - Học cuối tuần)

2. Ngành:

     - Công nghệ kỹ thuật Cơ khí

3. Đối tượng

      - Tốt nghiệp cao đẳng chuyên nghiệp hoặc cao đẳng nghề.

4. Thời gian đào tạo

     - 2 năm

5. Thời gian ôn và thi: 

    - Thời gian ôn thi: 6/12/2014 đến 14/12/2014

    - Thời gian thi: 20-21/12/2014 (dự kiến)

Liên hệ: Trung tâm Tuyển sinh - Trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên

                 Đ/c Lê Mạnh Cường 0913.595.569