Kế hoạch tiếp nhận sinh viên đã trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh liên thông cao đẳng lên đại học hệ vừa học vừa làm kỳ thi tháng 12 năm 2014.

Đúng 7h30 thứ 7, ngày 24 tháng 01 năm 2015 học môn đầu tiên và nhận thời khóa biểu cho cả khóa.

Liên hệ: Trung tâm Tuyển sinh - Trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên. Đ/c Lê Mạnh Cường 0913.595.569