TUYỂN SINH LIÊN THÔNG TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

Tuyển sinh trình độ Đại học ngành Cơ khí; Điện (liên thông từ CĐ, CĐN lên đại học hệ vừa làm vừa học):

1. Trình độ:

          Đại học (do đại học Công nghiệp Hà Nội cấp bằng - Học cuối tuần)

2. Ngành:

     - Công nghệ kỹ thuật Cơ khí

     - Công nghệ kỹ thuật điện

3. Đối tượng

      - Tốt nghiệp cao đẳng chuyên nghiệp; cao đẳng nghề; trung cấp chuyên nghiệp.

4. Thời gian đào tạo

     - 2 năm

5. Thời gian ôn và thi: 

    -Bán và nhận hồ sơ: 1/6/2015 đến 1/8/2015

    - Thời gian ôn thi: 2/8/2015

    - Thời gian thi: 9/2015 (dự kiến)

Liên hệ: Trung tâm Tuyển sinh - Trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên

                 Đ/c Lê Mạnh Cường 0913.595.569