THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH TỔ CHỨC LỄ BẾ GIẢNG

    Được sự đồng ý của Ban giám hiệu,  trung tâm Ngoại ngữ - tin học - tuyển sinh  trường CĐCN Thái Nguyên tổ chức lễ bế giảng các lớp:

        - Lớp liên thông chính quy CĐ -  ĐH tại trường CĐCN Thái nguyên.

        - Lớp LTCN 12 TĐH và lớp LTCN 12 CTM 2015.

    Thời gian: 8h ngày 15/3/2015.

    Địa điểm: Tại hội trường nhà văn hóa trường CĐCN Thái Nguyên.