Để chuẩn bị tiến tới chào mừng Đại hội Đảng bộ nhà trường lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2015 - 2020, các chi bộ trong nhà trường đã tiến hoành đại hội tại các chi bộ.

     Trong hai ngày 12/3 và 20/3 năm 2015 hai chi bộ Cơ bản - Kinh tế và Nghiệp vụ I đã tổ chức đại hội chi bộ.

     Chi bộ Cơ bản - Kinh tế:

    Đại hội chi bộ Nghiệp vụ I: