TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP

THÁI NGUYÊN

LIÊN TỤC TUYỂN

 

- Sinh viên, lao động Nam – Nữ (làm thêm giờ)

- Lắp ráp phụ kiện tai nghe điện thoại cho SAMSUNG tại Nhà 7 tầng – Trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên

- Linh hoạt đăng ký ca hàng tuần phù hợp

       * Ca 1: Từ 7:00 đến 11:00; Ca 2: Từ 13:00 đến 17:00

- Lương theo Sản phẩm, miễn phí GTVL

- Hồ sơ: 02 Chứng minh thư phôtô

Liên hệ: Trung tâm Tuyển sinh – Trường Cao đẳng Công nghiệp Thái nguyên; 0280 3643861;  ĐT: 0912 998 378//tuýeninh2018