Để chuẩn bị tiến tới chào mừng Đại hội Đảng bộ nhà trường lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2015 - 2020, các chi bộ trong nhà trường đã tiến hoành đại hội tại các chi bộ.

    Ngày 27/3 năm 2015 hai chi bộ khoa Cơ khí và khoa Điện - điện tử tin học đã tổ chức đại hội chi bộ.