TUYỂN SINH LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

Trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên thông báo tuyển sinh liên thông Trung cấp chuyên nghiệp - Đại học (TCCN - ĐH), Cao đẳng – Đại học (CĐ - ĐH), Cao đẳng nghề - Đại học   (CĐN - ĐH)  năm 2015 như sau:

1. Đối tượng:

       Đã tốt nghiệp Cao đẳng, Cao đẳng nghề, Trung cấp chuyên nghiệp đúng ngành đăng ký dự thi trước ngày 15/ 10 /2015.

2. Các ngành tuyển sinh:

* Ngành  Công nghệ kỹ thuật cơ khí:

TT

Hệ liên thông

Mã đăng ký tuyển sinh

1

Cao đẳng lên Đại học

B510201

2

Trung cấp chuyên nghiệp lên Đại học

E510201

3

Cao đẳng nghề lên Đại học

F510201

* Ngành Công nghệ kỹ thuật điện :

TT

Hệ liên thông

Mã đăng ký tuyển sinh

1

Cao đẳng lên Đại học

B510301

2

Trung cấp chuyên nghiệp lên Đại học

E510301

3

Cao đẳng nghề lên Đại học

F510301

* Ngành Kế toán:

TT

Hệ liên thông

Mã đăng ký tuyển sinh

1

Cao đẳng lên Đại học

B340301

2

Trung cấp chuyên nghiệp lên Đại học

E340301

3

Cao đẳng nghề lên Đại học

F340301

3. Môn thi tuyển sinh: 03 môn

            - Môn cơ bản: Toán (Chương trình THPT)

            - Môn cơ sở ngành và môn chuyên ngành

4. Thời gian nhận hồ sơ đăng ký dự thi, ôn thi và tổ chức thi:

            - Thời gian nhận hồ sơ dự thi: Từ ngày 01/08/2015 đến 01/10/2015

            -  Thời gian ôn thi: Từ ngày 03/10/2015 đến 18/10/2015

            - Thời gian thi: Ngày 24 -25/10/2015

           - Địa điểm tai trường Cao đẳng công nghiệp Thái Nguyên

           - Học cuối tuần

5. Thời gian đào tạo và hình thức đào tạo:

            -   Hình thức đào tạo: chính quy theo học chế tín chỉ

            -   Thời gian đào tạo: tối thiểu 1,5 năm đối với CĐ - ĐH: 2,5 năm đối với TCCN - ĐH: 02 năm đối với CĐN - ĐH.

Mọi thông tin chi tiết liên hệ:

-   Địa chỉ: Trung tâm Tuyển sinh trường Cao đẳng công nghiệp Thái Nguyên (Xã Sơn Cẩm, Huyện Phú Lương, Tỉnh Thái Nguyên)

-   Điện thoại : Đ/c Cường: 0280 3643861- 0913 595 569

                    Đ/c Chiến: 0915 644 272