BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG
CÔNG NGHIỆP THÁI NGUYÊN
----------------------------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------------------

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO

Năm học 2015 - 2016

 

I – Kế hoạch thi kết thúc kỳ I, sơ kết kỳ I, nghỉ tết nguyên đán

TT

Thời gian

Nội dung

Ghi chú

1

Từ 15/01/2016 đến 29/01/2016

Xét hạnh kiểm kỳ I  K47, K48

 

2

Từ 25/12/2015 đến  24/01/2016

Thi học kỳ I

 

3

Từ 01/02/2016 (Thứ2) đến    22/02/2016 (Thứ2)

Nghỉ tết (03 tuần)

Từ 23/12/2015 âm đến 15/01/2016 âm lịch

4

Từ 23/02/2016  (Thứ 3 - 16/1 âm)

Vào học kỳ II, năm học 2015 - 2016

 

5

Từ 01/3/2016 đến 06/3/2016

Xét hạnh kiểm và học lực kỳ I cho K49

 

6

Ngày 09/3/2016

Họp hội đồng xét thưởng kỳ I, học bổng KK kỳ I; xét chuyển kỳ cho K47, 48, 49

 

7

Ngày 10/3/2016

Làm các Quyết định khen thưởng, học bổng

 

8

Ngày 28/3/2016 (Thứ 2)

Sơ kết kỳ I, công bố các QĐ khen thưởng, học bổng

 

 

II – kế hoạch tổ chức sơ kết học kỳ II, tổng kết năm học 2015 – 2016, nghỉ hè năm 2016 đối với học sinh khoá 47, 48 và 49

TT

Thời gian

Nội dung công việc

Ghi chú

1

Từ 14/5÷20/6/2016

Ôn, thi, chấm, tổng hợp điểm kết thúc các môn học trong kỳ II

 

2

Từ 15/5÷30/5/2016

Xét hạnh kiểm kỳ II, năm học 2015 – 2016, Khoá học cho hệ Cao đẳng chuyên nghiệp K47, TCCN K48

Chuẩn bị xét TN

3

Từ 13/6÷24/6/2016

Xét hạnh kiểm kỳ II, năm học 2015 – 2016 cho K48, K49

 

4

Từ 27/6/2016÷24/7/2016

Học sinh K48, 49 nghỉ hè 05 tuần

 

5

Từ 25/7/2016

Học tập theo TKBiểu kỳ I , NH 2016 - 2017

 

6

Từ 25/7÷07/8/2016

Tiếp tục xét hạnh kiểm, học lực kỳ II, năm học 2015 – 2016 cho K49

 

7

Ngày 8 & 9/8/2016

Tổng hợp để báo cáo Hội đồng khen thưởng

 

8

Ngày 12/8/2016

Họp Hội đồng xét thưởng tiên tiến kỳ II, năm học, học bổng khuyến khích kỳ II; Hội đồng xét lên lớp, xét chuyển kỳ

 

9

Ngày 15/8/2016

Làm các quyết định khen thưởng

 

10

Dự kiến 24/8/2016

Lễ sơ kết kỳ II, tổng kết năm học 2015 - 2016

 

III – Kế hoạch xét tốt nghiệp hệ cao đẳng chuyên nghiệp k47; thi tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp k48, trung cấp nghề Cơ Sở khoá 47.

Hệ, lớp

Ôn thi

Thi, xét tn

Phát bằng

Ghi chú

Cao đẳng chuyên nghiệp K47

 

 

Xét TN: 16/6/2016

24/6/2016 

8 giờ sáng

Hệ Trung cấp chuyên nghiệp K48

Từ 10/5/2016÷07/6/2016

Từ 08/6/2016÷10/6/2016

24/6/2016 

Hệ Trung cấp nghề  cơ sở K47 (hệ 3 năm)

Từ 20/6/2016÷20/7/2016

Từ 21/7/2016÷25/7/2016

02/8/2016

Thi tốt nghiệp BT THPT K47

Từ 09/3/2016÷25/6/2016

Từ 01/7/2016÷04/7/2016

 

Theo kế hoạch của Sở

* Ghi chú:

- Hệ CĐCN K47, TCN K47 (3 năm): Nhập học ngày04/9/2013 đến 16/9/2013, Khai giảng 29/10/2013 (01/10/2013 học theo TKB);

- Hệ TCCN K48: Nhập học tháng 9/2014, Khai giảng 13/10/2014 (01/10/2014 học theo TKB).

IV – Kế hoạch tuyển sinh năm 2016, khoá 50

Theo lịch của Trung tâm Tin học – Ngoại ngữ và tuyển sinh. Dự kiến khai giảng vào ngày 20/10/2016 (tức ngày 20/9/2016 âm lịch)

HIỆU TRƯỞNG                    

Tô Văn Khôi                         

Ngày 06 tháng 7 năm 2015
NGƯỜI LẬP

(đã ký)

Nguyễn Thị Việt Hương

 

 

 

                                                                                       //tuýeninh2018