Để đánh giá những thành tích mà tập thể cán bộ, viên chức nhà trường đã đạt được trong năm học 2014 – 2015 và sơ kết 6 tháng đầu năm thực hiện nghị quyết Hội nghị cán bộ, viên chức năm 2015.

Ngày 12/9/2015, nhà trường đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2014 – 2015 và sơ kết 6 tháng đầu năm thực hiện nghị quyết hội nghị cán bộ viên chức năm 2015.

Đến dự với Hội nghị có  Đ/c Tô Văn Khôi  - Bí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng nhà trường và các đ/c trong BCH Đảng ủy, Ban giám hiệu, BCH công đoàn, cùng toàn thể CBVC nhà trường.

Năm 2015 đã đi được quá nửa thời gian. Toàn trường đang nỗ lực phấn đấu thi đua để hoàn thành nhiệm vụ năm 2015. Đó là tổ chức xét tuyển sinh K49 đảm bảo đúng quy chế và tổ chức nhập học hệ cao đẳng K49 và các hệ khác.

Các chương trình, kế hoạch, mục tiêu năm 2015 đang gấp rút hoàn thành đó là: không ngừng tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho nhiệm vụ đào tạo, tiếp tục thực hiện và hoàn thiện các dự án đầu tư nâng cấp nhà trường. Tăng cường hiệu quả trong công tác quản lý, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ các đơn vị, rà soát, bố trí nhân lực thực hiện đề án phân công vị trí việc làm gắn với chức danh nghề nghiệp để không ngừng nâng cao chất lượng và hiệu quả trong công tác quản lý, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nhà trường.

Đ/c Dương Đinh Nông - Báo cáo tổng kết năm học 2014 - 2015

Đ/c Dương Đình Nông báo cáo tổng kết năm học

Đ/c Quách Thị Chiến báo cáo tổng kết phong trào thi đua