Tuyển sinh Văn bằng 2 trình độ Đại học ngành Điện

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội cấp bằng VHVL

1, Đối tượng: Tốt nghiệp Đại học (các chuyên ngành)

2. Thời gian đào tạo: 24 tháng (2 năm), học cuối tuần.

3, Bán và thu hồ sơ: từ 09/11/2015 đến 13/11/2015

4, Thi tuyển: 13/11/2015 đến 15/11/2015

Mọi chi tiết, liên hệ: Đ/c Lê Mạnh Cường

                  - Trung tâm Tuyển sinh Trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên

                  - ĐT: 02803.643.861     Mobi: 0913.595.569