KẾ HOẠCH NHẬP HỌC

CÁC LỚP LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC CHÚNG TUYỂN KỲ THI TUYỂN SINH NĂM 2015

Ngành: CNKT Điện - Đại học CNHN

 

1. Thời gian nhập học:

   - 7h30 ngày 12 tháng 12 năm 2015 (thứ Bẩy)

2. Địa điểm:

   - Phòng 103, giảng đường B - Trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên

3. Đối tượng

   - Lớp TCCN lên Đại học

   - Lớp Cao đẳng nghề lên Đại học

   - Lớp Cao đẳng chuyên nghiệp lên Đại học

Liên hệ: Trung tâm Tuyển sinh - Trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên. Đ/c Lê Mạnh Cường 0913.595.569