KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

Tuyên truyền tháng 01 năm 2016

 

          Thực hiện định hướng công tác tuyên giáo và hoạt động Tuyên truyền tháng 01/2016 của Thành ủy Thái Nguyên. Thường vụ Đảng ủy nhà trường đề ra Kế hoạch tuyên truyền trong tháng 01/2016 những nội dung như sau:

          1. Các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ tiếp tục tuyên truyền kết quả Hội nghị lần thứ Mười ba, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; kỷ niệm 75 năm Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28/01/1941-28/01/2016); kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; khẳng định đường lối đúng đắn của Đảng ta trong 30 năm đổi mới và hội nhập quốc tế.

          2. Các Chi bộ tuyên truyền việc triển khai học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XIX tại các chi bộ trực thuộc Đảng bộ.

          3. Các Chi bộ tuyên truyền về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Thành phố năm 2015; Nghị quyết số 01-NQ/TU, ngày 04/12/2015 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Thái Nguyên khóa XVII, nhiệm kỳ 2015 – 2020 về “lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2016”.

          4. Các Chi bộ tuyên truyền các biện pháp giảm thiểu tai nạn giao thông, bảo đảm an toàn giao thông và trật tự xã hội trong dịp đón xuân 2016.

          5. Các Chi bộ tiếp tục tuyên truyền chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; sự ủng hộ của các nước trên thế giới đối với Việt Nam trong việc thực thi chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán trên vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam theo Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982; tiếp tục đấu tranh phản bác các phần tử cơ hội chính trị, các thế lực thù địch thông tin sai trái, xuyên tạc sự thật tình hình trong nước trước thềm Đại hội XII của Đảng.

6. Các Chi bộ tuyên truyền về phòng chống các dịch, bệnh mùa đông có thể xảy ra đối với người và vật nuôi, cây trồng; công tác phòng chống rét cho vật nuôi; thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và diễn biến bất thường của thời tiết…

 7. Tuyên truyền các ngày kỷ niệm: Ngày Học sinh, sinh viên Việt Nam (09/01/1950); Ngày ký Hiệp định Pari về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam (27/01/1973); 9 năm Việt Nam là thành viên chính thức của tổ chức Thương mại thế giới (11/01/2007 – 11/01/2016) và một số ngày kỷ niệm khác.

* Thời gian tổ chức triển khai: Tháng 01/2016.

* Các Chi bộ và toàn thể đảng viên thực hiện nghiêm túc kế hoạch này và báo cáo theo quy định.

* Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy, có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng uỷ triển khai thực hiện Nghị quyết đạt kết quả tốt nhất.

* Ban thường vụ Đảng uỷ chủ trì, phối hợp Ban kiểm tra Đảng ủy hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện kế hoạch./.