Nhằm nâng cao chất lương hoạt động cho cán bộ công đoàn cơ sở, ngày 04/03/2016, Ban chấp hành công đoàn trường CĐCN Thái Nguyên đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn cho 42 đ/c là uỷ viên BCH, uỷ viên UBKT, tổ trưởng các công đoàn trực thuộc công đoàn trường.


     Tới tham gia và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Dương Đinh Nông - Chủ tịch công đoàn - Phó hiệu trưởng nhà trường      

     

     Tham dự tập huấn, các đ/c cán bộ CĐCS đã được tiếp thu nội dung của các chuyên đề, bao gồm: Công tác tuyên giáo, công tác kiểm tra, công tác tài chính thu chi do các đồng chí trong ban chấp hành công đoàn trình bày. Đây là những nội dung cơ bản nhằm trang bị cho các đ/c cán bộ CĐCS phương pháp, kỹ năng tổ chức hoạt động công đoàn.