Tuyển sinh liên thông Cao đẳng lên Đại học hệ chính quy năm 2016

(Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội cấp bằng)

1. Đối tượng: đã tốt nghiệp hệ Cao đẳng chuyên nghiệp.

2. Các ngành tuyển sinh: 

          - Công nghệ kỹ thuật Cơ khí

          - Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử

3. Môn thi:

          - Môn cơ bản: Toán hoặc tiếng Anh (chương trình THPT)

          - Môn cơ sở ngành và môn chuyên ngành

4. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ

        - Thời gian nhận hồ sơ:

                           + Đợt 1: từ 15/ 3 /2016 đến 15/ 7/ 2016

                           + Đợt 2: từ 1 / 8 /2016 đến 17/ 10/ 2016

         - Thời gian thi:

                           + Đợt 1: dự kiến ngày 30 và 31/ 7/ 2016

                           + Đợt 2: dự kiến ngày 22 và 23/ 10/ 2016

5. Thời gian đào tạo, học phí và hình thức đào tạo

          - Hình thức đào tạo: chính quy theo học chế tín chỉ

          - Thời gian đào tạo: 1,5 năm.

          - Học phí: Theo quy định của trường Đại học Công nghiệp Hà Nội áp dụng với sin viên hệ chính quy.

* Mọi thông tin chi tiết lien hệ:

                  Trung tâm Tuyển sinh Trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên

                                Địa chỉ: Xã Sơn Cẩm – Huyện Phú Lương – Tỉnh Thái Nguyên

                                Điện thoại:  02803.643.861    -    hoặc thầy Cường: 0913.595.569