Tuyển sinh liên thông Cao đẳng nghề, trung cấp chuyên nghiệp lên Đại học hệ vừa làm vừa học năm 2016

(Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội cấp bằng)

1. Đối tượng: đã tốt nghiệp hệ Cao đẳng nghề, trung cấp  chuyên nghiệp.

2. Các ngành tuyển sinh: 

          - Công nghệ kỹ thuật Cơ khí

          - Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử

3. Môn thi:

          - Môn cơ bản: Toán hoặc tiếng Anh (chương trình THPT)

          - Môn cơ sở ngành và môn chuyên ngành

4. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ

        - Thời gian nhận hồ sơ: liên tục trong năm

         - Thời gian thi: dự kiến tháng 11 năm 2016

5. Thời gian đào tạo, học phí và hình thức đào tạo

          - Hình thức đào tạo: vừa học vừa làm theo học chế tín chỉ

          - Thời gian đào tạo: 2,5 đến 3 năm.

          - Học phí: Theo quy định của trường Đại học Công nghiệp Hà Nội áp dụng với sin viên hệ vừa làm vừa học.

* Mọi thông tin chi tiết lien hệ:

                  Trung tâm Tuyển sinh Trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên

                                Địa chỉ: Xã Sơn Cẩm – Huyện Phú Lương – Tỉnh Thái Nguyên

                                Điện thoại:  02803.643.861    -    hoặc thầy Cường: 0913.595.569