Căn cứ vào chương trình công tác công đoàn năm 2017của ban chấp hành công đoàn trường Cao đẳng Công Nghiệp Thái Nguyên. Ngày 13/03/2017 Công đoàn trường Cao đẳng Công Nghiệp Thái Nguyên đã tổ chức Hội nghị tập huấn cán bộ công đoàn năm 2017.

    Đến dự với hội nghị có:

        - Đ/c Dương Đình Nông – Chủ tịch công đoàn nhà trường

        - Các đ/c trong ban chấp hành công đoàn nhà trường và toàn thể cán bộ công đoàn bộ phận trong nhà trường.

    Hội nghị tập huấn cán bộ công đoàn năm 2017 nhằm cung cấp cho tất cả các cán bộ Công đoàn cơ sở những kiến thức cơ bản về hoạt động công đoàn nhất là cán bộ công đoàn mới. Kết hợp giữa nội dung tập huấn với việc tổ chức trao đổi kinh nghiệm, rút ra những kinh nghiệm từ hoạt động thực tiễn nhằm nâng cao năng lực hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn, góp phần nâng cao tỷ lệ công đoàn cơ sở vững mạnh hàng năm.