THÔNG BÁO TUYỂN SINH HỆ LIÊN THÔNG

NĂM 2017

TỪ CAO ĐẲNG CHUYÊN NGHIỆP

LÊN ĐẠI HỌC

(Hệ Chính quy)

TỪ CAO ĐẲNG NGHỀ, TCCN 

LÊN ĐẠI HỌC

 (Hệ Vừa làm vừa học)

TỪ CAO ĐẲNG CHUYÊN NGHIỆP, TCCN

LÊN ĐẠI HỌC

(Hệ Chính quy và Vừa làm vừa học)

- Đối tượng: Tốt nghiệp Cao đẳng chuyên nghiệp

- Đối tượng: Tốt nghiệp Cao đẳng nghề và Trung cấp chuyên nghiệp

- Đối tượng: Tốt nghiệp Cao đẳng chuyên nghiệp và TCCN

- Ngành tuyển: CN kỹ thuật Điện, Điện tử; CN kỹ thuật Cơ khí

- Ngành tuyển: CN kỹ thuật Điện, Điện tử; CN kỹ thuật Cơ khí

- Ngành tuyển: Kế toán tổng hợp

- Thời gian đào tạo:1,5 năm

- Thời gian đào tạo:2,5÷3 năm

- Thời gian đào tạo:1,5÷2,5 năm

- Nơi cấp bằng: Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội, Trường ĐH Kỹ thuật CN Thái Nguyên

- Nơi cấp bằng: Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

- Nơi cấp bằng: Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh Thái Nguyên

- Hình thức tuyển sinh:Xét tuyển

- Hình thức tuyển sinh:Xét tuyển

- Hình thức tuyển sinh:Thi tuyển

- Nhận hồ sơ:  15/5/2017÷30/6/2017

- Nhận hồ sơ:  15/5/2017 ÷30/6/2017

- Nhận hồ sơ:  15/5/2017÷30/6/2017

Mọi chi tiết liên hệ: Trung tâm tuyển sinh Trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên

Địa chỉ: Xã Sơn Cẩm – huyện Phú Lương – tỉnh Thái Nguyên

ĐT: 02803.643 861 hoặc (cô Hương: 0913 350 123; Thày Thắng: 0983 698 880)