Tên văn bản: Quy chế tuyển sinh năm 2017
Loại văn bản: Quy chế
Cơ quan ban hành:
Trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên
Số/Ký hiệu: 100/CĐCN
Ngày ban hành: 7/3/2017
Văn bản đính kèm: Quychetuyensinh2017.PDF    Quychetuyensinh2017.doc

 

BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG
CÔNG NGHIỆP THÁI NGUYÊN

Số: 100 /CĐCN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------------

Thái nguyên, ngày 07 tháng 03  năm 2017

 

QUY CHẾ

Tuyển sinhtrình độ trung cấp, cao đẳng năm 2017

( Ban hành kèm theo Quyết định số 100/CĐCN ngày 7 tháng 4 năm 2017 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên)

 

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này quy định quy chế tuyển sinh trung cấp, cao đẳng áp dụng cho trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên gồm: Thời gian, đối tượng và hình thức tuyển sinh; nội dung quy chế tuyển sinh;thủ tục và hồ sơ đăng ký dự tuyển vàotrình độ trung cấp, trình độ cao đẳng; tổ chức, thành phần, nhiệm vụ và quyền hạn của HĐTS; tổ chức, thành phần, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban thư ký HĐTS; tuyển sinh bằng hình thức xét tuyển; tổ chức phúc tra; xác định điểm trúng tuyển; triệu tập thí sinh trúng tuyển; kiểm tra kết quả xét tuyển và hồ sơ của thí sinh trúng tuyển; sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong công tác tuyển sinh; xử lý thông tin phản ánh vi phạm Quy chế tuyển sinh; khen thưởng, xử lý cán bộ làm công tác tuyển sinh vi phạm; quyền và trách nhiệm của Hiệu trưởng; trách nhiệm của thí sinh trong kỳ tuyển sinh;xử lý thí sinh dự tuyển vi phạm quy chế; chế độ báo cáo; chế độ lưu trữ.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 2. Thời gian, đối tượng và hình thức tuyển sinh

1. Thời gian tuyển sinh: Được thực hiện nhiều lần trong năm, cụ thể:

- Đợt 1: Từ ngày 01/3 - 30/6/2017

- Đợt 2: Từ ngày 01/7 - 10/9/2017

- Đợt 3: Từ ngày 15/9 - 30/11/2017

Sau khi kết thúc các đợt xét tuyển, nếu còn chỉ tiêu tuyển sinh nhà trường tiếp tục thông báo các đợt xét tuyển kế tiếp trên các phương tiện thông tin đại chúng và website của Trường.

2. Đối tượng tuyển sinh:

a) Đối với trình độ trung cấp: Học sinh đã tốt nghiệp trung học cơ sở (viết tắt là THCS) và tương đương trở lên;

b) Đối với trình độ cao đẳng: Học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông (viết tắt là THPT) và tương đương trở lên;

c) Đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang làm việc tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội; quân nhân, công an nhân dân tại ngũ; người nước ngoài, nếu có đủ điều kiện được quy định tại Điểm a và b Khoản 2 điều này

d) Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước

3. Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển:

Trường không quy định môn chính, tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào là các mức điểm xét tuyển cơ bản, không nhân hệ số môn thi

3.1. Tuyển sinh Cao đẳngđược xét tuyển theo 2 hình thức:

1/ Xét tuyển dựa trên kết qủa học tập ở cấp THPT (Theo học bạ):

-Tiêu chí: Đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương; Có điểm trung bình chung  năm lớp 12, lấy 2 chữ số thập phân, đạt từ 5 điểm trở lên của 1 trong các tổ hợp các môn gồm:

+ Nhóm 1: Toán, Lý, Hóa

+ Nhóm 2: Toán, Lý, Ngoại ngữ

+ Nhóm 3: Toán, Văn, Ngoại ngữ

+ Nhóm 4: Toán, Văn, Hóa

Bằng tốt nghiệp THPT và học bạ của thí sinh tốt nghiệp năm 2017 và các năm trước đều có giá trị pháp lý như nhau trong việc xét tuyển vào Trường.

2/ Xét tuyển dựa trên kết quả thi kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2017:

-Tiêu chí: Đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương; Có điểm trung bình chung  lấy 2 chữ số thập phân, đạt từ 5 điểm trở lên của 1 trong các tổ hợp các môn thi gồm:

+ Nhóm 1: Toán, Lý, Hóa

+ Nhóm 2: Toán, Lý, Ngoại ngữ

+ Nhóm 3: Toán, Văn, Ngoại ngữ

+ Nhóm 4: Toán, Văn, Hóa

3.2. Tuyển sinh Trung cấp(Theo học bạ):

- Tiêu chí: Đã tốt nghiệp THCS trở lên; Có điểm trung bình chung  năm lớp 9, lấy 2 chữ số thập phân, đạt từ  5 điểm trở lên của 1 trong 2 tổ hợp các môn sau: Toán, Lý hoặc Toán, Văn (Trong đó có 1 môn Toán hoặc Văn: Đạt từ 5 trở lên).

Điều 3. Ngành nghề đào tạo và chỉ tiêu tuyển sinh

3.1. Đối với Cao đẳng

TT

Mã ngành, nghề

Tên ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu

1

51510301

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

200

2

50510302

Điện công nghiệp

100

3

51510201

Công nghệ kỹ thuật Cơ khí

100

4

51510503

Công nghệ Hàn

40

5

50510203

Hàn

40

6

50510201

Cắt gọt kim loại

40

7

50510222

Công nghệ Ôtô

40

8

50510205

May và thiết kế thời trang

50

9

51340101

Quản trị Kinh doanh

50

10

51340301

Kế toán

50

11

50340301

Kế toán doanh nghiệp

40

12

51480202

Tin học ứng dụng

50

Cộng:

800

 

3.2. Đối với Trung cấp

TT

Mã ngành, nghề

Tên ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu

1

42510306

Điện Công nghiệp và dân dụng

200

2

42410317

Điện tử công nghiệp và dân dụng

50

3

40510302

Điện công nghiệp

150

4

42510223

Bảo trì và sửa chữa thiết bị cơ khí

50

5

40510203

Hàn

50

6

40510205

Nguội sửa chữa máy công cụ

25

7

40510201

Cắt gọt kim loại

40

8

40510222

Công nghệ Ôtô

50

9

42340303

Kế toán doanh nghiệp

40

10

51340301

Kế toán

40

11

42480207

Tin học ứng dụng

80

12

40510105

May và thiết kế thời trang

200

13

42510205

Công nghệ may và thời trang

100

Cộng:

1.075

Tổng chỉ tiêu là: Hệ cao đẳng là: 800; hệ trung cấp là: 1075,trong đó xét tuyển dựa vào kết quả học tập cấp THPTvà THCS là 70%, số còn lại xét tuyển theo kết quả thi THPT Quốc gia năm 2017. Trường hợp không đủ chỉ tiêu, Trường tiếp tục xét tuyển bổ sung theo 2 hình thức trên cho đến khi đủ chỉ tiêu. Ngoài chỉ tiêu cao đẳng và trung cấp, Trường còn tuyển sinh 200 chỉ tiêu hệ sơ cấp (gồm các nghề: Nguội sửa chữa máy công cụ, Công nghệ ô tô, Cắt gọt kim loại, Điện công nghiệp, Hàn, May và thiết kế thời trang).

Điêu 4. Ưu tiên trong tuyển sinhvà chính sách tuyển thẳng

4.1. Ưu tiên theo khu vực, đối tượng: Áp dụng  theo phụ lục số 01 các chính sách ưu tiên kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02/3/2017 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa 2 nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0(một điểm), giữa 2 khu vực kế tiếp là 0,5 (nửa điểm)

4.2. Chính sách tuyển thẳng

1) Người đã trúng tuyển vào trường, hoàn thành nghĩa vụ về trường tiếp tục học tập.

2) Thí sinh đạt giải khuyến khích trở lên các kỳ thi chọn học sinh giỏi từ cấp thành phố trở lên.

3) Thí sinh là người khuyết tật đặc biệt.

4) Thí sinh có hộ khẩu thường trú 3 năm trở lên, học 3 năm và tốt nghiệp tại các huyện nghèo.

5) Thí sinh có bằng tốt nghiệp trung cấp hoặc THPT đạt loại giỏi,  hoặc có bằng trung cấp loai khá có 2 năm  làm việc theo ngành được tuyển thẳng vào học trình độ cao đẳng.

6) Thí sinh tốt nghiệp THCS, THPT đạt loại giỏi được tuyển thẳng vào học trình độ trung cấp.

Điều 5. Thủ tục và hồ sơ đăng ký dự tuyển vàotrình độ trung cấp, trình độ cao đng

1. Đăng ký xéttuyển (viết tắt là ĐKXT)

           a) Căn cứ vào kế hoạch tuyển sinh của trường, thí sinh ĐKXT vào ngành, nghề học của trườngphù hợp với nguyện vọng, khả năng và điều kiện của mình;

b) Thí sinh có thể ĐKXTvào một hoặc nhiều ngành nghề thông qua phiếu ĐKXT

2. Hồ sơ ĐKXT, gồm:

a) Phiếu đăng ký xét tuyển trình độ trung cấp theo học bạ (Mẫu số 1); phiếu đăng ký xét tuyển trình độ cao đẳng theo học bạ (Mẫu 02); phiếu đăng ký xét tuyển trình độ cao đẳng theo kết quả thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2017  (Mẫu 03); hướng dẫn đăng ký trực tuyến (Mẫu 03). Mẫu phiếu đăng ký tuyển sinh do các trườngphát hànhvà đăng tải trên trang thông tin điện tử của trường: WWW.cdcntn.edu.vn)

b) Bản sao hợp lệ các loại giấy tờ cần thiết(tất cả được phô tô công chứng)gồm:

- Học bạ;

- Bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời đối với học sinh tốt nghiệp năm 2017;

- 02 phòng bì dán tem, ghi rõ địa chỉ người nhận;

- Giấychứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên (nếu có).. Thủ tục nộp hồ sơ ĐKDT và lệ phí tuyển sinh:

c) Thí sinh có thể nộp hồ sơ ĐKXT và phí tuyển sinh bằng một trong các hình thức sau:

- Nộp trực tiếp tại Trung tâm tuyển sinh của Trường;

- Qua đường bưu điện;

- Hoặc đăng ký trực tuyến.

* Địa chỉ nơi nhận hồ sơ: Trung tâm Tuyển sinh Trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên (Xã Sơn Cẩm – Huyện Phú Lương – Tỉnh Thái Nguyên).

+ Điện thoại: 0280.3643861; Email: tuyensinh@cdcn.edu.vn

d) Lệ phí đăng ký xét tuyển: Theo Qui định của Bộ Lao động Thương binh và xã hội

 Điều 6. Tổ chức, thành phần, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐTS và Ban thư ký

Hiệu trưởng trường ra quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh (viết tắt là HĐTS), Ban thư ký để điều hành các công việc liên quan đến công tác tuyển sinh.

Thành phần HĐTS, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐTS, Chủ tịch HĐTS và Ban thư ký thực hiện theo Điều 6 Thông tư số 05/2017/TT-LĐTBXH ngày 02/3/2017 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định Quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng.

Điều 7. Tổ chức phúc tra

1. Thời hạn phúc tra:

a) HĐTS trườngnhận đơn đăng ký phúc tra về kết quả xét tuyển của thí sinh trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày công bố kết quả xét tuyển và trúng tuyển. HĐTS trườngphải trả lời thí sinh chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày nhận đơn;

b) Thí sinh có đơn khiếu nại về điểm thi, nộp phí theo quy định của trường. Nếu sau khi phúc khảo phát hiện sai sót trong quá trình xét tuyển thì HĐTS hoàn trả khoản phí này cho thí sinh.

2. Tổ chức phúc tra:

a) Việc tổ chức phúc tra tiến hành dưới sự điều hành trực tiếp của Chủ tịch HĐTS. Các thành viên đã tham gia quá trình nhập điểm và kiểm dò ở các lần trước không thuộc thành phần tham gia phúc tra; thời gian, vị trí làm việc do Chủ tịch HĐTS quy định;

b) Xử lý kết quả phúc tra:

- Nếu kết quả xét tuyển sau khi đã phúc tra giống với dữ liệu trong hồ sơ ĐKDT của thí sinh thì giao kết quả cho Trưởng ban phúc tra ký xác nhận kết quả chính thức;

- Nếu kết quả xét tuyển sau khi đã phúc tra có sự chênh lệch với dữ liệu trong hồ sơ ĐKDT của thí sinh thì rút hồ sơ ĐKDT giao cho Trưởng ban phúc tra xem xét và điều chỉnh đúng với hồ sơ ĐKDT của thí sinh, lập biên bản và lưu hồ sơ tuyển sinh;

- Trong trường hợp phúc tra kết quả xét tuyển mà thí sinh chuyển từ diện không trúng tuyển thành trúng tuyển (và ngược lại), Chủ tịch HĐTS tiến hành xác định nguyên nhân sai sót, nếu thấy có biểu hiện và bằng chứng vi phạm thì xử lý theo quy định.

c) Kết luận phúc tra:

- Kết quả phúc tra đã được Trưởng ban phúc tra ký xác nhận là kết quả chính thức;

- Kết quả được điều chỉnh do Chủ tịch HĐTS quyết định và thông báo đối với thí sinh đăng ký phúc tra.