Tên văn bản: Quy chế tuyển sinh năm 2018
Loại văn bản: Quy chế
Cơ quan ban hành:
Trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên
Số/Ký hiệu: 113/CĐCN
Ngày ban hành: 16/4/2018
Văn bản đính kèm: Quychetuyensinh2018

QUY CHẾ
T
uyển sinhtrình độ Trung cấp, Cao đẳng năm 2018

(Ban hành kèm theo Quyết định số 113 CĐCN ngày 16 tháng 4 năm 2018 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên)

 Căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ thông tư số 05/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02 tháng 03 năm 2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về Ban hành Quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng;

Theo đề nghị của Trung tâm tuyển sinh;

Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng năm 2018.

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này quy định quy chế tuyển sinh trung cấp, cao đẳng áp dụng cho trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên gồm: Thời gian, đối tượng và hình thức tuyển sinh; nội dung quy chế tuyển sinh;thủ tục và hồ sơ đăng ký dự tuyển vàotrình độ trung cấp, trình độ cao đẳng; tổ chức, thành phần, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng tuyển sinh (HĐTS); tổ chức, thành phần, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban thư ký HĐTS; tuyển sinh bằng hình thức xét tuyển; tổ chức phúc tra; xác định điểm trúng tuyển; triệu tập thí sinh trúng tuyển; kiểm tra kết quả xét tuyển và hồ sơ của thí sinh trúng tuyển; sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong công tác tuyển sinh; xử lý thông tin phản ánh vi phạm Quy chế tuyển sinh; khen thưởng, xử lý cán bộ làm công tác tuyển sinh vi phạm; quyền và trách nhiệm của Hiệu trưởng; trách nhiệm của thí sinh trong kỳ tuyển sinh;xử lý thí sinh dự tuyển vi phạm quy chế; chế độ báo cáo; chế độ lưu trữ.

 

Chương II
QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 2. Thời gian, đối tượng và hình thức tuyển sinh

1. Thời gian tuyển sinh: Được thực hiện liên tục trong năm, tập trung vào các đợt chủ yếu:

- Đợt 1: Từ ngày 01/3 - 30/6/2018

-Đợt 2: Từ ngày 15/7 - 10/9/2018

- Đợt 3: Từ ngày 15/9 - 30/12/2018

Sau khi kết thúc các đợt xét tuyển, nếu còn chỉ tiêu tuyển sinh nhà trường tiếp tục thông báo các đợt xét tuyển kế tiếp trên các phương tiện thông tin đại chúng và website của nhà trường.

2. Đối tượng tuyển sinh:

a) Đối với trình độ trung cấp: Học sinh đã tốt nghiệp trung học cơ sở (viết tắt là THCS) và tương đương trở lên;

b) Đối với trình độ cao đẳng: Học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông (viết tắt là THPT) và tương đương trở lên;

c) Đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang làm việc tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội; quân nhân, công an nhân dân tại ngũ; người nước ngoài, nếu có đủ điều kiện được quy định tại Điểm a và b Khoản 2 điều này

d) Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước

3. Hình thức tuyển sinh:  Xét tuyển

Trường không quy định môn chính, tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào là các mức điểm xét tuyển cơ bản, không nhân hệ số môn xét tuyển.

3.1. Tuyển sinh trình độ Cao đẳngđược xét tuyển theo 2 phương thức:

a)Xét tuyển dựa trên kết qủa học tập ở cấp THPT (theo học bạ) gồm các tiêu chí:

-Đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

- Có tổng các điểm trung bình môn cả năm lớp 12 của một trong các tổ hợp dưới đây đạt ngưỡng điểm sàn theo Quy chế tuyển sinh hiện hành.

+ Nhóm 1 (A00): Toán, Lý, Hóa

+ Nhóm 2 (A01): Toán, Lý, Ngoại ngữ

+ Nhóm 3 (D01): Toán, Văn, Ngoại ngữ

+ Nhóm 4 (C02): Toán, Văn, Hóa

- Bằng tốt nghiệp THPT và học bạ của thí sinh tốt nghiệp năm 2018 và các năm trước đều có giá trị pháp lý như nhau trong việc xét tuyển vào Trường.

b)Xét tuyển dựa trên kết quả thi kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 gồmcác tiêu chí:

-Đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

- Có tổng điểm các môn của một trong các tổ hợp dưới đây đạt ngưỡng điểm sàn theo Quy chế tuyển sinh hiện hành.

+ Nhóm 1 (A00): Toán, Lý, Hóa

+ Nhóm 2 (A01): Toán, Lý, Ngoại ngữ

+ Nhóm 3 (D01): Toán, Văn, Ngoại ngữ

+ Nhóm 4 (C02): Toán, Văn, Hóa

3.2. Tuyển sinh trình độ Trung cấp(theo học bạ)gồm các tiêu chí:

   - Đã tốt nghiệp THCS trở lên.

   - Có tổng các điểm trung bình môn cả năm lớp cuối cấp của một trong các tổ hợp dưới đây đạt ngưỡng điểm sàn theo Quy chế tuyển sinh hiện hành.

+ Nhóm 1: Toán, Lý

+ Nhóm 2: Toán, Văn

(Trong đó có 1 môn Toán hoặc Văn: Đạt từ 5 trở lên).

Điều 3. Ngành nghề đào tạo và chỉ tiêu tuyển sinh

1. Đối với trình độ Cao đẳng

TT

Mã ngành, nghề

Tên ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu

1

6510303

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

60

2

6520227

Điện công nghiệp

50

3

6510201

Công nghệ kỹ thuật Cơ khí

60

4

6520123

Hàn

35

5

6520121

Cắt gọt kim loại

30

6

6510216

Công nghệ Ôtô

35

7

6340114

Quản trị Kinh doanh

30

8

6340301

Kế toán

30

9

6340302

Kế toán doanh nghiệp

35

10

6480206

Tin học ứng dụng

35

Cộng:

400

2. Đối với trình độ Trung cấp

TT

Mã ngành, nghề

Tên ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu

1

5510216

Công nghệ Ôtô

50

2

5520121

Cắt gọt kim loại

30

3

5580201

Hàn

40

4

5520126

Nguội sửa chữa máy công cụ

30

5

5520152

Bảo trì và sửa chữa thiết bị cơ khí

50

6

5520227

Điện công nghiệp

200

7

5520223

Điện công nghiệp và dân dụng

200

8

5340302

Kế toán doanh nghiệp

100

9

5540203

Công nghệ may và thời trang

150

10

5540204

May thời trang

200

11

5480206

Tin học ứng dụng

100

Cộng:

1150

Tổng chỉ tiêu: Trình độ cao đẳng là: 400; Trình độ trung cấp là: 1150,trong đó xét tuyển dựa vào kết quả học tập cấp THPT và THCS là 70%, số còn lại xét tuyển theo kết quả thi THPT Quốc gia năm 2018. Trường hợp không đủ chỉ tiêu, Trường tiếp tục xét tuyển bổ sung theo 2 phương thức trên cho đến khi đủ chỉ tiêu. Ngoài chỉ tiêu cao đẳng và trung cấp, Trường còn tuyển sinh 180 chỉ tiêu hệ sơ cấp (gồm các nghề: Nguội sửa chữa máy công cụ, Công nghệ ô tô, Cắt gọt kim loại, Điện công nghiệp, Hàn, Công nghệ may và thời trang).

Điêu 4. Ưu tiên trong tuyển sinhvà chính sách tuyển thẳng

1. Ưu tiên theo khu vực, đối tượng:

Áp dụng theo phụ lục số 01 các chính sách ưu tiên kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02/3/2017 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa 2 nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0 (một điểm), giữa 2 khu vực kế tiếp là 0,25 (không phảy hai lăm điểm) đối với thang điểm 10.

2. Chính sách tuyển thẳng:

a)  Người đã trúng tuyển vào trường, hoàn thành nghĩa vụ về trường tiếp tục học tập.

b) Thí sinh đạt giải khuyến khích trở lên các kỳ thi chọn học sinh giỏi từ cấp thành phố trở lên.

c) Thí sinh là người khuyết tật đặc biệt.

d) Thí sinh có hộ khẩu thường trú 3 năm trở lên, học 3 năm và tốt nghiệp tại các huyện nghèo.

e) Thí sinh có bằng tốt nghiệp trung cấp hoặc THPT đạt loại giỏi hoặc có bằng trung cấp loại khá có 2 năm làm việc theo ngành được tuyển thẳng vào học trình độ cao đẳng.

f) Thí sinh tốt nghiệp THCS, THPT đạt loại giỏi được tuyển thẳng vào học trình độ trung cấp.

Điều 5. Thủ tục và hồ sơ đăng ký dự tuyển vàotrình độ trung cấp, trình độ cao đng

1. Đăng ký xéttuyển (viết tắt là ĐKXT)

a)Căn cứ vào kế hoạch tuyển sinh của trường, thí sinh ĐKXT vào ngành, nghề học của trườngphù hợp với nguyện vọng, khả năng và điều kiện của mình;

b)Thí sinh có thể ĐKXTvào một hoặc nhiều ngành nghề thông qua phiếu ĐKXT.

2. Hồ sơ ĐKXT, gồm:

a)Sơ yếu lý lịch (Mẫu số 01); Phiếu đăng ký xét tuyển trình độ cao đẳng (Mẫu số 02); Phiếu đăng ký xét tuyển trình độ trung cấp (Mẫu số 03); Hướng dẫn đăng ký trực tuyến (Mẫu số 04).Mẫu phiếu đăng ký xét tuyểndo nhàtrườngphát hànhvà đăng tải trên trang thông tin điện tử của trường: www.cdcntn.edu.vn

b)Bản sao hợp lệ các loại giấy tờ cần thiết(tất cả được phô tô công chứng)gồm:

- Học bạ;

- Bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời đối với học sinh tốt nghiệp năm 2018;

- Giấy khai sinh;

- 02 phòng bì dán tem, ghi rõ địa chỉ người nhận;

- Giấychứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên (nếu có).

- 4 ảnh (4x6)

c) Thí sinh có thể nộp hồ sơ ĐKXT bằng một trong các hình thức sau:

- Nộp trực tiếp tại Trung tâm tuyển sinh của Trường;

- Qua đường bưu điện theo địa chỉ:

Trung tâm tuyển sinh – Trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên

Xã Sơn Cẩm – TP Thái Nguyên – Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0208.364.3861; Email: tuyensinh@cdcn.edu.vn

- Đăng ký trực tuyến (Mẫu số 04).

* Địa chỉ nơi nhận hồ sơ:

d) Phí đăng ký xét tuyển: 30.000đ/nguyện vọng (đăng ký xét tuyển)

Điều 6. Tổ chức, thành phần, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng tuyển sinh và Ban thư ký

Hiệu trưởng trườngra quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh (viết tắt là HĐTS), Ban thư ký để điều hành các công việc liên quan đến công tác tuyển sinh.

Thành phần HĐTS, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐTS, Chủ tịch HĐTS và Ban thư ký thực hiện theo Điều 6 Thông tư số 05/2017/TT-LĐTBXH ngày 02/3/2017 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định Quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng.

Điều 7. Tổ chức phúc tra

1. Thời hạn phúc tra:

a)  HĐTS trườngnhận đơn đăng ký phúc tra về kết quả xét tuyển của thí sinh trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày công bố kết quả xét tuyển và trúng tuyển. HĐTS trườngphải trả lời thí sinh chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày nhận đơn;

b) Thí sinh có đơn khiếu nại về điểm xét tuyển, nộp phí theo quy định của trường. Nếu sau khi phúc khảo phát hiện sai sót trong quá trình xét tuyển thì HĐTS hoàn trả khoản phí này cho thí sinh.

2. Tổ chức phúc tra:

a)  Việc tổ chức phúc tra tiến hành dưới sự điều hành trực tiếp của Chủ tịch HĐTS. Các thành viên đã tham gia quá trình nhập điểm và kiểm dò ở các lần trước không thuộc thành phần tham gia phúc tra; thời gian, vị trí làm việc do Chủ tịch HĐTS quy định;

b) Xử lý kết quả phúc tra:

- Nếu kết quả xét tuyển sau khi đã phúc tra giống với dữ liệu trong hồ sơ ĐKXT của thí sinh thì giao kết quả cho Trưởng ban phúc tra ký xác nhận kết quả chính thức;

- Nếu kết quả xét tuyển sau khi đã phúc tra có sự chênh lệch với dữ liệu trong hồ sơ ĐKXT của thí sinh thì rút hồ sơ ĐKXT giao cho Trưởng ban phúc tra xem xét và điều chỉnh đúng với hồ sơ ĐKXT của thí sinh, lập biên bản và lưu hồ sơ tuyển sinh;

- Trong trường hợp phúc tra kết quả xét tuyển mà thí sinh chuyển từ diện không trúng tuyển thành trúng tuyển (và ngược lại), Chủ tịch HĐTS tiến hành xác định nguyên nhân sai sót, nếu thấy có biểu hiện và bằng chứng vi phạm thì xử lý theo quy định.

c) Kết luận phúc tra:

- Kết quả phúc tra đã được Trưởng ban phúc tra ký xác nhận là kết quả chính thức;

- Kết quả được điều chỉnh do Chủ tịch HĐTS quyết định và thông báo đối với thí sinh đăng ký phúc tra.

Điều 8. Xác định điểm trúng tuyển

1. Căn cứ số lượng chỉ tiêu được xác định theo quy định, sau khi trừ số thí sinh được tuyển thẳng, cử tuyển (nếu có); căn cứ thống kê kết quả tuyển sinh; căn cứ quy định khung điểm ưu tiên (nếu có), Ban Thư ký HĐTS dự kiến một số phương án tuyển chọn để trình Hiệu trưởng, Chủ tịch HĐTS trườngxem xét, quyết định.

2. Điểm trúng tuyển không phân biệt theo ngành nghề đào tạo của trường. Những ngành nghề không đủ chỉ tiêu, trường sẽ lấy số thí sinh đăng ký xét tuyển ở ngành nghề khác hoặc xét tuyển bổ sung. Cách tính điểm xét tuyển (ĐXT):

a) Đối với trình độ cao đẳng

- Điểm xét tuyển theo học bạ:

ĐXT = ĐTBM1 + ĐTBM2 + ĐTBM3 + Điểm ưu tiên (nếu có)

Trong đó, ĐTBM là điểm trung bình môn cả năm của lớp 12

- Điểm xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT Quốc gia

ĐXT = ĐM1 + ĐM2 + ĐM3 + Điểm ưu tiên (nếu có)

b) Đối với trình độ Trung cấp (điểm xét tuyển theo học bạ):

ĐXT = ĐTBM1 + ĐTBM2  + Điểm ưu tiên (nếu có)

Trong đó, ĐTBM là điểm trung bình môn cả năm của lớp cuối cấp.

Điều 9. Triệu tập thí sinh trúng tuyển

1. Hiệu trưởng, Chủ tịch HĐTS trực tiếp xét duyệt danh sách thí sinh trúng tuyển do Ban Thư ký trình và ký giấy triệu tập thí sinh trúng tuyển tới nhập học. Trong giấy triệu tập cần ghi rõ kết quả dự tuyển của thí sinh và những điều kiện cần thiết đối với thí sinh khi nhập học.

2. Trước khi vào học chính thức, học sinh, sinh viên phải qua kỳ kiểm tra sức khoẻ toàn diện do trườngtổ chức. Việc khám sức khoẻ phải theo hướng dẫn của liên Bộ Y tế và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Nếu trườngkhông tổ chức thành lập Hội đồng khám sức khoẻ thì thí sinh được kiểm tra sức khoẻ tại cơ sở y tế có đủ điều kiện chứng nhận sức khoẻ theo quy định của Bộ Y tế. Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ sở y tế cấp hoặc do Hội đồng khám sức khoẻ của trườngcấp được bổ sung vào hồ sơ quản lý học sinh, sinh viên. 

3. Thí sinh trúng tuyển vào trườngphải nộp những giấy tờ sau đây:

a) Bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp, học bạ THPT (bổ túc THPT) hoặc THCS (tùy theo đối tượng xét tuyển);

b) Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời đối với những người trúng tuyển ngay trong năm tốt nghiệp hoặc bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp đối với những người đã tốt nghiệp các năm trước. Những người mới nộp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, đầu năm học sau phải xuất trình bản chính bằng tốt nghiệp để đối chiếu, kiểm tra;

c) Bản sao hợp lệ giấy khai sinh, hộ khẩu thường trú;

d) Bản sao hợp lệ các giấy tờ minh chứng để được hưởng chế độ ưu tiên quy định trong văn bản hướng dẫn của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

e) Giấy triệu tập trúng tuyển.

Các giấy tờ quy định tại Điểm a, b, c, d và e của Khoản này được trườngdùng để quản lý và kiểm tra, đối chiếu với bản chính khi cần thiết.

4. Những thí sinh đến nhập học chậm sau 15 ngày so với ngày yêu cầu có mặt ghi trong giấy triệu tập trúng tuyển thì trường có quyền từ chối không tiếp nhận. Nếu đến chậm trong những trường hợp bất khả kháng như: do ốm, đau, tai nạn, thiên tai có giấy xác nhận của bệnh viện cấp huyện trở lên hoặc của Uỷ ban nhân dân cấp huyện thì các trường xem xét quyết định tiếp nhận vào học hoặc bảo lưu kết quả tuyển sinh để thí sinh vào học khoá học kế tiếp sau.

5. Những thí sinh trúng tuyển, nếu địa phương giữ lại không cho đi học có quyền khiếu nại lên các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của Luật khiếu nại, tố cáo.

Điều 10. Kiểm tra kết quả xét tuyển và hồ sơ của thí sinh trúng tuyển

1. Sau kỳ tuyển sinh,trườngphải tiến hành kiểm tra kết quả xét tuyển, của tất cả số thí sinh đã trúng tuyển vào trườngở tất cả các khâu, đồng thời kiểm tra, đối chiếu với bản chính các loại giấy tờ của thí sinh. Nếu phát hiện thấy các trường hợp vi phạm quy chế hoặc các trường hợp nghi vấn, cần lập biên bản kiến nghị Hiệu trưởng,Chủ tịch HĐTScó biện pháp xác minh, xử lý.

2. Khi thí sinh đến nhập học, trườngphải tổ chức kiểm tra hồ sơ đã nộp theo quy định.

Trong quá trình học sinh, sinh viên đang theo học nếu có khiếu nại, tố cáo trườngphải thanh, kiểm tra hồ sơ và kết quả thi của thí sinh theo quy định.

Điều 11. Khen thưởng

1. Người có nhiều đóng góp, tích cực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tuyển sinh được giao, tùy theo thành tích cụ thể, được Hiệu trưởng, Chủ tịch HĐTS trườngkhen thưởng theo quy định của Luật thi đua, khen thưởng.

2. Quỹ khen thưởng trích trong lệ phí tuyển sinh.

Điều 12. Xử lý cán bộ làm công tác tuyển sinh vi phạm

Người tham gia công tác tuyển sinh có hành vi vi phạm quy chế (bị phát hiện trong khi làm nhiệm vụ hoặc sau kỳ tuyển sinh), nếu có đủ chứng cứ, tùy theo mức độ, sẽ bị cơ quan quản lý cán bộ áp dụng quy định tại Luật viên chức và Luật cán bộ, công chức; các văn bản quy định về xử lý kỷ luật viên chức, công chức và các văn bản pháp luật có liên quan.

Điều 13. Quyền và trách nhiệm của Hiệu trưởng

1. Hiệu trưởng trường có quyền quyết định số lần tuyển sinh trong năm và  hình thức tuyển sinh của trường.

2. Hiệu trưởng trường xây dựng quy chế tuyển sinh của trường và công bố công khai trên trang thông tin điện tử của trườngvà các phương tiện thông tin đại chúng khác.

3. Các hình thức xử lý vi phạm do Hiệu trưởng quyết định xử lý theo quy định tại Quy chế tuyển sinh của trường và quy định của pháp luật.

Điều 14. Trách nhiệm của thí sinh trong kỳ tuyển sinh

1. Khai chính xác, nộp đủ hồ sơ và lệ phí tuyển sinh về trường ĐKXTtrong thời gian quy định của trường, đồng thời có mặt đúng thời gian quy định tại trườngĐKXT khi có yêu cầu.

2. Thí sinh chịu trách nhiệm về tính xác thực của các thông tin trong phiếu ĐKDT. Trường có quyền từ chối tiếp nhận hoặc buộc thôi học nếu thí sinh không đảm bảo các điều kiện trúng tuyển khi đối chiếu thông tin trong phiếu ĐKDT với hồ sơ gốc.

3. Có trách nhiệm phát hiện, tố giác những hiện tượng vi phạm Quy chế tuyển sinh để HĐTS xử lý kịp thời.

Điều 15. Xử lý thí sinh dự tuyển vi phạm quy chế

Đối với những thí sinh dự tuyển vi phạm quy chế đều phải lập biên bản và tuỳ mức độ nặng nhẹ bị xử lý kỷ luật theo các quy định tại quy chế này, đồng thời tùy theo mức độ vi phạm, có thể bị xử lý bằng các hình thức khác theo quy định hiện hành của pháp luật.

Tùy theo mức độ vi phạm, Hiệu trưởng quyết định xử lý kỷ luật: khiển trách, cảnh cáo, đình chỉ, tước quyền vào học v.v.v theo quy định tại Quy chế tuyển sinh của trường và không trái với các quy định hiện hành.

Điều 16. Chế độ báo cáo

Trường gửi báo cáo Cơ quan chủ quản,Sở Lao động – Thương binh và Xã hộivề kế hoạch tuyển sinh và kết quả tuyển sinh của trường; một năm báo cáo 4 lần chia theo 4 quý/năm và trước ngày 25 của tháng cuối quý.

Điều 17. Chế độ lưu trữ

Các tài liệu liên quan đến kỳ tuyển sinh; kết quả, hồ sơ tuyển sinh trường phải bảo quản, lưu trữ, hủy tài liệu hết giá trị theo quy định của Luật lưu trữ.

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu;

- Các đơn vi thuộc trường;

- Lưu VP.

KT/HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

Dương Đình Nông