Tên văn bản: Đề án tuyển sinh năm 2017
Loại văn bản: Đề án
Cơ quan ban hành:
Trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên
Số/Ký hiệu: 74/ĐA-CĐCN
Ngày ban hành: 7/4/2017
Văn bản đính kèm: Deantuyensinh2017.PDF    Deantuyensinh2017.doc

BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG
CÔNG NGHIỆP THÁI NGUYÊN
--------------------------------

Số: 74/ĐA-CĐCN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái nguyên, ngày 07 tháng 4  năm 2017

 

ĐỀ ÁN

Tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng năm 2017

1.     Thông tin chung về Trường

1.1Tên trường, sứ mệnh, địa chỉ Trường và địa chỉ trang Web

-         Tên trường: Trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên

-         Tiếng Anh: THAI NGUYEN INDUSTRIAL COLLEGE.

-      Sứ mệnh: “Trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên là cơ sở đào tạo công lập, trường có chức năng đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực có trình độ cao đẳng kỹ thuật, kinh tế công nghiệp và các trình độ thấp hơn; là cơ sở nghiên cứu, triển khai khoa học - công nghệ phục vụ quản lý, sản xuất, kinh doanh của ngành công nghiệp và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội; có năng lực hội nhập khu vực và quốc tế. Coi trọng sự năng động sáng tạo, kiến thức và trí tuệ, tính nhân văn và trách nhiệm với xã hội”.

-         Địa chỉ: Xã Sơn Cẩm – Huyện Phú Lương – Tỉnh Thái Nguyên

-         Điện thoại: 0280.3844142; Fax: 02803844797

-         Website: https:// WWW.cdcntn.edu.vn;    Email: Tnic@cdcntn.edu.vn         

1.2 Quy mô đào tạo

Tên ngành, nghề đào tạo

Quy mô hiện tại

Cao đẳng

Trung cấp

Sơ cấp

1. Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

130

0

0

2. Công nghệ kỹ thuật cơ khí

35

0

0

3. Quản trị kinh doanh

0

0

0

4. Kế toán

26

49

0

5. Kế toán doanh nghiệp

0

0

0

6. Công nghệ hàn

0

0

0

7. Tin học ứng dụng

0

181

0

8. Nguội sửa chữa máy công cụ

0

0

0

9. Công nghệ ôtô

0

91

0

10. Cắt gọt kim loại

0

0

0

11. Điện công nghiệp

0

0

0

12. Hàn

0

134

0

13. May và thiết kế thời trang

0

514

0

14. Bảo trì & S/C thiết bị cơ khí

0

0

0

15. Công nghệ may và thời trang

0

0

0

16. Điện công nghiệp và dân dụng

0

470

0

17. Điện tử công nghiệp và dân dụng

0

123

0

Cộng

191

1562

0