Được sự nhất trí của Ban thường vụ công đoàn trường CĐCN Thái Nguyên, trong tháng 9 năm 2017  các công đoàn bộ phận trực thuộc Công đoàn trường đã tổ chức đại hội Công đoàn bộ phận.Đây là kỳ đại hội công đoàn lần thứ XV của các công đoàn bộ phận nhiệm kỳ 2017 – 2020.

     Đến chúc mừng và chỉ đạo các công đoàn bộ phận có các đồng chí trong ban chấp hành Công đoàn nhà trường và các đồng chí trong ban chấp hành công đoàn bộ phận bạn.

     Tại đại hội ban chấp hành công đoàn các bộ phận đã báo cáo kết quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, nêu phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2017 - 2022, đồng thời báo cáo kiểm điểm BCH CĐBP nhiệm kỳ 2012 - 2017. Trong suốt nhiệm kỳ vừa qua, các CĐBP đã hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chuyên môn được giao. Các hoạt động do công đoàn trường  và Công đoàn cấp trên phát động đều được đoàn viên hưởng ứng tích cực và tham gia tự giác, nhiệt tình. Các CĐBP Quản trị đã luôn quan tâm đến đoàn kết nội bộ và đời sống văn hóa tinh thần của cán bộ, nhân viên, coi đó là sức mạnh, là động lực cho đoàn viên Công đoàn yên tâm công tác.