Thực hiện Đề án tuyển sinh riêng và kế hoạch công tác năm học. Trên cơ sở đánh giá thực trạng về công tác tuyển sinh của nhà trường trong những năm gần đây.

     Ngày 28 tháng 03 năm 2018 trường CĐCN Thái Nguyên đã tổ chức hội thảo “Công tác tuyển sinh năm 2018” . Hội thảo có sự tham gia của các đồng chí trong Đảng ủy nhà trường, Ban giám hiệu, các đồng chí là Trưởng, phó các đơn vị, Bí thư Đoàn thanh niên, tổ trưởng chuyên môn.

     Hội thảo tập trung vào những nội dung chính như: Đánh giá chung về công tác tuyển sinh trong thời gian qua, đặc biệt là trong 3 năm gần đây nhất. Xây dựng phương hướng, nhiệm vụ tuyển sinh năm 2018. Vai trò cán bộ, giảng viên và đội ngũ thực hiện công tác tuyển sinh: Khuyến  khích các đơn vị, phòng, khoa, trung tâm, các nhân có ý kiến tham luận về việc gắn công tác tuyển sinh đào tạo với các doanh nghiệp và dịch vụ sản xuất tại trương.

     Hội thảo cũng đã được lắng nghe các ý kiên chỉ đạo, góp ý về công tác tuyển sinh của đồng chí Tô Văn Khôi – Bí thư Đảng ủy nhà trường; Đồng chí Nguyễn Văn Đà – Phó hiệu trưởng nhà trường. Đặc biệt hội thảo đã nhận được những ý kiến tham luận có tính xây dựng, sáng tạo, có khả năm vận dụng để đóng góp cho công tác tuyển sinh hàng năm.

     Kết luận hội thảo Đ/c Dương Đình Nông – Phó hiệu trưởng phụ trách trường đã nhấn mạnh và làm rõ phương hướng tuyển sinh năm 2018, tuyển sinh phải gắn với doanh nghiệp, với dịch vụ sản xuất tại trường.

Một số hình ảnh của hội thảo//tuýeninh2018