Ngày 07/06/2018 Hội đồng khoa học trường Cao đẳng Công Nghiệp Thái Nguyên đã tổ chức họp hội đồng đánh giá, nghiệm thu và thanh lý đề tài cấp trường năm học 2017 - 2018.

Tham gia đánh giá nghiệm thu có 3 sáng kiến, đề tài.

Đề tài: Nghiên cứu ứng dụng cảm biến thông minh trong điều khiển mobile robot - Gia Thị Định/ Nguyễn Việt Hùng.

Sáng kiến: Thiết kế Module thực hành điều khiển Robot Amr - Bùi Anh Tuấn/ Lê Thị Hảo.

Sáng kiến: Xây dựng phần mềm quản lý hồ sơ đăng ký xét tuyển của thí sinh trong trường CĐCN Thái Nguyên - Phan Thế Nghĩa.

Cả 3 sáng kiến, đề tài đểu được hội đồng đánh giá cao cả về chuyên môn và tính ứng dụng trong thực tế và giảng dạy của nhà trường.