Ngày 15/10/2018, tại Trường Cao đẳng Công Nghiệp Thái Nguyên, Hội đồng Khoa học cấp bộ do GVC.TS Đỗ Trung Hải - Trưởng Khoa Điện - Đại học kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên làm Chủ tịch Hội đồng cùng các thành viên, đã tổ chức đánh giá cấp cơ sở Đề tài Nghiên cứu thiết kế mô hình máy xúc điều khiển tự động phục vụ công tác đào tạo do Tiến sĩ Nguyễn Thị Việt Hương làm chủ nhiệm và nhóm thành viên tham gia nghiên cứu.

     Đề tài đã thiết kế được bộ điều khiển PD và bộ điều khiển thích nghi bền vững để điều khiển hệ cánh tay máy xúc và được kiểm chứng chất lượng qua mô phỏng và thực nghiệm. Xây dựng các bài tập thực hành trong chương trình đào tạo của Trường Cao đẳng Công Nghiệp Thái Nguyên. Đề tài là cơ sở để phát triển ứng dụng bộ điều khiển đã nghiên cứu vào thực tiễn nhằm nâng cao chất lượng điều khiển cho hệ cánh tay máy xúc trong công nghiệp.

    Với sự say mê và nghiêm túc trong nghiên cứu của các tác giả, Đề tài đã được các thành viên Hội đồng, những nhà khoa học, nhà nghiên cứu đánh giá cao, không chỉ về mặt khoa học mà còn có tính ứng dụng trong thực tiễn. Với những kết quả ấy, Hội đồng nhất trí thông qua, nghiệm thu đạt loại xuất sắc.