Thời khóa biểu học kỳ II năm học 2018 - 2019

                    Khóa 50
           Khóa 51
       Khóa 52
Lớp Cao đẳng CNKT điện (tự động hóa) Lớp Cao đẳng CNKT cơ khí Lớp Cao đẳng CN Ô tô
Lớp Cao đẳng CNKT điện (Hệ thống điện) Lớp Cao đẳng điện_điện tử Lớp Cao đẳng điện_điện tử
Lớp Cao đẳng CNKT cơ khí Lớp Trung cấp điện CN Lớp Trung cấp điện CN
Lớp TCN điện công nghiệp    
Lớp TCN CN ô tô