Theo kế hoạch số 34-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Hướng dẫn số 27-HD/BTGTU của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tới các địa phương, đơn vị về việc tổ chức chào cờ và sinh hoạt chính trị dưới cờ.

       Sáng ngày 03/6/2019 được sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám Hiệu trường, toàn thể cán bộ, giảng viên của nhà trường đã long trọng tổ chức buổi lễ chào cờ và sinh hoạt chính trị dưới cờ. Đây là hoạt động thường xuyên của nhà trường vào ngày thứ hai tuần đầu tiên của tháng.

      Tham dự buổi lễ có Đ/c Tô Văn Khôi – Bí thư Đảng ủy nhà trường; Đ/c Dương Đình Nông – Phó hiệu trưởng phụ trách trường; Các đồng chí trong Ban giám hiệu và toàn thể cán bộ, giảng viên trong nhà trường.

          Trong buổi lễ sau khi thực hiện nghi thức chào cờ toàn thể hội trường đã được nghe Đ/c Dương Đình Nông định hướng tư tưởng cho cán bộ, viên chức, người lao động trong đơn vị, đồng thời tóm tắt tình hình của đơn vị trong tháng 5 và nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm của toàn Khoa trong tháng6.


       Trong buổi lễ Đ/c Tô Văn Khôi cũng có những phát biểu chỉ đạo tập trung vào những vấn đề quan trọng, cấp bách của nhà trường trong công tác tuyển sinh chuẩn bị cho năm học mới.

 //tuýeninh2018