Theo sự chỉ đạo của Ban giám hiệu nhà trường về việc nâng cao chất lượng công tác học sinh vinh viên trong nhà trường và công tác giáo viên chủ nhiệm.

      Sáng ngày 11/6/2019 phòng Công tác – học sinh sinh viên đã tổ chức Hội thảo “Công tác quản lý học sinh – sinh viên” để đánh giá đúng đắn thực trạng về công tác HSSV của nhà trường trong thời gian gần đây.

      Đến tham dự Hội nghị có Đ/c Dương Đình Nông – Phó hiệu trưởng phụ trách trường; Đ/c Nguyễn Văn Đà – Phó hiệu trưởng nhà trường; Cùng các đồng chí là lãnh đạo các phòng, khoa, trung tâm và các đồng chí giáo viên trong nhà trường.

      Hội thảo tập trung vào những nội dung chính:

      - Đánh giá chung về thực trạng công tác quản lý HSSV trong thời gian đã qua. Phương hướng nhiệm vụ của công tác quản lý HSSV trong thời gian tới.

     - Đóng góp ý kiến vào dự thảo quy định công tác giáo viên chủ nhiệm kiêm cố vấn học tập.

     - Vai trò của Đoàn thanh niên, các phòng, khoa, trung tâm trong nhà trường, giáo viên bộ môn trong công tác phối hợp quản lý HSSV.

     - Công tác bảo vệ chính sách, quyền lợi của HSSV; công tác hỗ trợ cho HSSV.

        Hội thảo cũng đã được nghe các tham luận của các đơn vị về công tác quản lý HSSV trong nhà trường.

 //tuýeninh2018