Quyết định ban hành Quy định về chế độ trong ngày đối với HSSV trường CĐCN Thái Nguyên