Năm học 2018 – 2019, Trường cao đẳng công nghiệp Thái Nguyên vẫn đang ở thời điểm có nhiều thay đổi về quản lý nhà nước về đào tạo nghề, đang tiếp tục thực hiện Nghị Quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng bộ nhà trường nhiệm kỳ 2015-2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm học đã được Hội nghị cán bộ viên chức thông qua, Nhà trường cơ bản hoàn thành nhiệm vụ chính trị để ổn định mọi mặt hoạt động của nhà trường, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, công tác chuyên môn có nhiều chuyển biến tích cực trên các mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức.

     Để đánh giá những thành tích của nhà trường đã đạt được trong năm học 2018 - 2019 . Trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên long trọng tổ chức Hội nghị Tổng kết năm học 2018-2019 và sơ kết 6 tháng đầu năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ viên chức năm 2019. Về dự Hội nghị với nhà trường có các vị đại biểu.

    Về phía Công an tỉnh Thái Nguyên:

      Đ/c: Thượng tá Nguyễn Xuân Hoạt – Trưởng phòng PA03, Công an tỉnh Thái Nguyên, cùng  các đ/c lãnh đạo đội, cán bộ phòng an ninh chính trị nội bộ.

    Về phía nhà trường:

     Đ/c: TS. Nguyễn Thị Việt Hương – Bí thư Đảng ủy – Phó Hiệu trưởng phụ trách trường.

     Đ/c Nguyễn Văn Đà – Thường vụ Đảng ủy – Phó Hiệu trưởng nhà trường.

    Về dự Hội nghị còn có các Đ/c trong BCH Đảng ủy, BCH Công Đoàn, Đoàn thanh niên, Các Đ/c chí là trưởng, phó các Phòng, Khoa, Trung tâm cùng toàn thể cán bộ viên chức và người lao động trong toàn trường .

     Tại Hội nghị Đ/c Nguyễn Văn Đà – Thường vụ Đảng ủy đã công bố các quyết định chuẩn y Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Bí thư Đảng ủy, Phó bí thư Đảng ủy trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên.

     Sau khi Đ/c Nguyễn Văn Đà  công bố các quyết định chuẩn y Hội nghị đã được nghe Đ/c Nguyễn Thị Việt Hương–Bí thư  Đảng ủy - Phó Hiệu trưởng phụ trách trườnglên trình bày Báo cáo tổng kết năm học 2018-2019 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2019 - 2020.

    Đ/c Nguyễn Mạnh Hiền – Phó Chủ tịch CĐ nhà trường lên trình Báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm về việc triển khai các phong trào thi đua và kế hoạch triển khai các phong trào thi đua 6 tháng cuối năm 2019.

    Đ/c Lê Thị Huế trưởng ban thanh tra nhân dân lên trình bàyBáo cáo của Ban thanh tra nhân dân.

   Tại Hội nghị Đ/c Thượng tá Nguyễn Xuân Hoạt – trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03), công an tỉnh Thái nguyên lên công bố quyết định khen thưởng kỷ niệm chương vì sự nghiệp bảo vệ an ninh tổ quốc cho Đ/c Nguyễn Anh Tuấn - tổ bảo vệ trường CĐCN Thái nguyên.

   Để kịp thời biểu dương các thành tích tiêu biểu của tập thể và cá nhân đã đạt được trong năm học vừa qua. Tại Hội nghị cũng đã công bố các QĐ khen thưởng của trường năm học 2018 - 2019.//tuýeninh2018