Loại văn bản

Kế hoạch - Chương trình

 

Nội dung

kế hoạch tổ chức Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường CĐCN Thái Nguyên lần thứ XVII nhiệm kỳ 2019 - 2022

Download

Nội dung

Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2019 - 2020

Download

 //tuýeninh2018