Loại văn bản

Nội dung


Quyết định

Tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2019 - 2020

Download

Quyết định

Thành lập ban giám khảo hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2019 - 2020

Download

Quyết định

Cử giáo viên tham dự  hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2019 - 2020

Download

Chương trình

Chương trình hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2019 - 2020

Download

 //tuýeninh2018