Ngày 05/12/2019 Hội đồng khoa học trường Cao đẳng Công Nghiệp Thái Nguyên đã tiến hành họp hội đồng xác định danh mục và tuyển chọn đề tài, cấp trường năm học 2019 – 2020.

     

      Đây là hoạt động khoa học thường niên hàng năm của nhà trường nhằm xác định và tuyển chọn ra những đề tài khoa học phục vụ cho việc giảng dạy và nâng cao chất lượng bài học trong nhà trường. Có tất cả 05 đề tài, được tuyển chọn trên tất cả các lĩnh vực giảng dạy của nhà trường.

       Sau một thời gian làm việc Hội đồng đã tuyển chọn được 04 đề tài để tiếp tục kiểm tra trong thời gian tới.//tuýeninh2018