Căn cứQuy định về quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ đối với CBVC và HSSV của trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên,

Căn cứ kết quả cuộc họp “Xác định danh mục và tuyển chọn đề tài khoa học” họp ngày 5/12/2019.

Phòng Đào tạo – NCKH lập bảng tổng hợp các đề tài khoa học và công nghệ cấp trường đã được duyệt thực hiện trong năm học 2019 – 2020 như sau:     

TT

Tên đề tài, sáng kiến, giải pháp

Mã số

Dự kiến Kinh phí + Giờ hành chính /1ĐT, SK   

Người thực hiện

Mục tiêu, dự kiến thời gian thực hiện

Sản phẩm dự kiến

I. Nhóm đề tài thuộc nhóm ngành: Tự nhiên, Xã hội, Quản lý giáo dục, Quản lý; Tác nghiệp

1

Đề tài: Nâng cao trình độ đá bóng của Câu lạc bộ bóng đá học sinh, sinh viên trường Cao đẳng công nghiệp Thái Nguyên.

àĐổi tên “ĐỀ TÀI” thành: “Phát triển phong trào tập luyện môn bóng đá cho HS-SV Nam trong trường CĐCN Thái Nguyên”.

- Kết cấu nội dung thay đổi lại theo tênđề tài đã đổi. Chỉnh sửa lại cấu trúc cho phù hợp với đề tài.

- Viết lại mục tiêu, đối tượng, phạm vi nghiên cứu cho phù hợp với tên đề tài; Phần tổng quan sửa lại cho đúng mẫu.

- Xác định rõ phần sản phẩm;

-Phần tiến độ điều chỉnh lại để thực hiện theo kế hoạch NCKH của nhà trường.

- Bỏ sung thêm thành viên tham gia đè tài và bộ phận phối hợp để cho đề tài triển khai đạt kết quả cao.

-Nộp lại 01 bản đề xuất và 01 bản Thuyết minh theo những ý kiến  đóng  góp của hội đồng cho phòng Đào tạo.

àKết luận của hội đồng: ĐỒNG Ý CHO TRIỂN KHAI TIẾP ĐỀ TÀI.

ĐT145.20

200 giờ +200.000đ

 

 

CN: Nguyễn Văn Tuệ

- Xây dựng câu lạc bộ bóng đá cho học sinh, sinh viên nhà trường.

- Nâng cao trình độ đá bóng của câu lạc bộ bóng đá học sinh, sinh viên nhà trường.

* Thời gian: 6 tháng.

Xây dựng được CLB bóng đá.

II. Nhóm đề tài mang tính ứng dụng, thiết kế (nhóm ngành kỹ thuật)

2

Đề tài: Thiết kế hình ảnh mô phỏng ứng dụng Toán trung học cơ sở vào bài toán kỹ thuật.

Nhóm thực hiện đề tài chưa xác định được rõ mục tiêu; Sản phẩm chưa xác định đúng theo tên của đề tài.

àKết luận của hội đồng: DỪNG, KHÔNG TRIỂN KHAI.

 

 

 

CN : Phan Thế Nghĩa

- Nông Quốc Thành

- Đàm Thanh Hưởng

- Nghiên cứu một số bài toán kỹ thuật (ngành Cơ khí; ngành Điện, điện tử) có ứng dụng toán THCS.

- Thiết kế hình ảnh hoạt hình mô phỏng nguyên lý toán học ứng dụng trong các bài toán đó.

* Thời gian: 6 tháng

-Báo cáo khoa học

 

3

Đề tài:Nghiên cứu, xây dựng hệ thống phối hợp điều khiển nhiều động cơ có sử dụng PLC. Úng dụng cho mô hình máy pha sơn tự động.

- Kết cấu lại nội dung , Chỉnh sửa lại cấu trúc cho phù hợp với đề tài.

- Xác định rõ phần sản phẩm;

-Phần tiến độ bổ sung theo đúng nội dung đã phân công  để thực hiện theo kế hoạch NCKH của nhà trường.

-Nộp lại 01 bản đề xuất và 01 bản Thuyết minh theo những ý kiến  đóng  góp của hội đồng cho phòng Đào tạo.

àKết luận của hội đồng: ĐỒNG Ý TRIỂN KHAI TIẾP ĐỀ TÀI.

ĐT146.20

300 giờ +400.000đ

 

8.100.000đ (Tám triệu một trăm nghìn đồng)

CN : Cù Xuân Hùng

- Đàm Bảo Lộc

- Nguyễn Văn Nghiệp

- Nghiên cứu điều khiển động cơ, từ đó áp dụng nghiên cứu, thiết kế chế tạo máy pha sơn tự động dùng PLC.

* Thời gian: 6 tháng

-Mô hình học cụ kết hợp với PLC để điều khiển lập trình theo từng bài toán cụ thể.

4

Đề tài: Xây dựng hệ thống báo cáo trực tuyến nhằm nâng cao tính minh bạch, nhanh chóng và đảm bảo an ninh dựa trên nền tảng Web sử dụng cơ sở dữ liệu MySQL và PHP.

- Sửa lại tên cho phù hợp với ứng dụng tại trường.

- Kết cấu nội dung thay đổi lại theo tên sáng kiến đã đổi. Chỉnh sửa lại cấu trúc cho phù hợp với sáng kiến.

- Sửa lại phần kinh phí của sáng kiến: Bỏ toàn bộ phần hội thảo.

- Xác định rõ phần sản phẩm;

-Phần tiến độ điều chỉnh lại để thực hiện theo kế hoạch cuả nhóm người tham gia thực hiện sáng kiến.

-Nộp lại 01 bản đề xuất theo những ý kiến  đóng  góp của hội đồng cho phòng Đào tạo.

àKết luận của hội đồng: ĐỒNG Ý TRIỂN KHAI TIẾP; CHUYỂN THÀNH SÁNG KIẾN.

SK147.20

300 giờ +400.000đ

 

2.800.000đ

(Hai triệu tám trăm nghìn đồng chẵn)

CN : Vũ Đình Minh

Nguyễn Thị Việt Hương

  

 

Hệ thống là một giải pháp tổng thể và đồng nhất trong việc tin học hóa công tác quản lý học sinh, giáo viên ở các nhà trường. Hệ thống sẽ đáp ứng được các nghiệp vụ quản lý sau:

- Báo cáo nhanh công tác tuyển sinh

- Báo cáo nhanh công tác thực hiện nề nếp của HSSV trong ký túc xá.

- Báo cáo nhanh công tác thực hiện nề nếp của HSSV trước, trong và sau giờ học.

- Báo cáo nhanh khi có các sự việc xảy ra trong trường học và khu ký túc xá.

Hệ thống thực hiện phân quyền chức năng đối với từng đối tượng người dùng: Quản trị hệ thống, người dùng cấp đơn vị và cá nhân.

* Thời gian: Theo quy định sáng kiến và quy trình xét công nhận Sáng kiến.

-Phần mềm quản lý báo cáo trực tuyến

-Tài liệu tham khảo cho giảng viê và học sinh môn học “Thiết kế và quản trị Web”

5

Đề tài: Xây dựng xưởng thực hành Công nghệ ô tô.

- Đổi tên “ĐỀ TÀI” cho phù hợp.

- Kết cấu nội dung thay đổi lại theo tênđề tài đã đổi. Chỉnh sửa lại cấu trúc cho phù hợp với đề tài.

- Viết lại mục tiêu, đối tượng, phạm vi nghiên cứu cho phù hợp với tên đề tài; Phần tổng quan sửa lại cho đúng mẫu.

- Xác định rõ phần sản phẩm;

-Phần tiến độ điều chỉnh lại để thực hiện theo kế hoạch NCKH của nhà trường.

- Không làm phần vách ngăn giữa các xưởng.

- Bố trí lại vị trí các xưởng cho phù hợp và khoa học.

-Nộp lại 01 bản đề xuất và 01 bản Thuyết minh theo những ý kiến  đóng  góp của hội đồng cho phòng Đào tạo.

àKết luận của hội đồng: ĐỒNG Ý TRIỂN KHAI TIẾP ĐỀ TÀI.

ĐT148.20

300 giờ +400.000đ

 

99.000.000đ

(Chín mươi chín triệu đồng chẵn)

CN : La Thanh Sơn

- Đỗ Duy Thái

- Lưu Văn Hùng

- Nhằm tạo tính chủ động sáng tạo trong học tập của người học thông qua việc xây dựng xưởng thực hành về chuyên môn nghề trên ô tô, hệ thống bài tập theo hướng nâng cao năng lực thực hiện của học sinh, sinh viên.

- Phân khu và chuyên môn hóa các xưởng thực hành theo nội dung đào tạo nghề ô tô. Các xưởng được xây dựng theo việc phân tích nghề, nội dung, vị trí công việc cần thực hiện như: Xưởng động cơ; Xưởng Điện ô tô; Xưởng gầm ô tô; Phòng học lý thuyết đầu ca…

- Từng bước trang bị đầy đủ trang thiết bị giảng dạy và học tập còn thiếu góp phần nâng cao chất lượng dạy và học của thầy và trò chuyên ngành công nghệ ô tô.

- Giảm chi phí đầu tư thiết bị, đồ dùng dạy học…

- Có khả năng ứng dụng các bài học lý thuyết, thực hành chuyê ngành đạt hiệu quả cao.

* Thời gian: 6 tháng.

Xưởng thực hành công nghệ ô tô bao gồm các phân xưởng độc lập, các mô hình,thiết bị động cơ, gầm, điện có trên ô tô.

  Tổng cộng: 03 Đề tài được duyệt triển khai tiếp và 01 đề tài chuyển thành sáng kiến được triển khai.

 //tuýeninh2018