Công văn số: 81/HD-CĐCT. Hướng dẫn hoạt động Kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam - và phối hợp Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ cùng cấp tổ chức các hoạt động sự kiện “Áo dài - Di sản văn hóa Việt Nam”

 //tuýeninh2018