THÔNG BÁO

V/v vay  hạn mức thấu chi năm  2020

                   Kính gửi: Các phòng, khoa , Trung tâm

               Căn cứ  thông  báo  của Ngân hàng  TMCP đầu tư và phát triển  Việt nam – Chi nhánh Thái Nguyên – PDG  Quan Triều ( BIDV  Thái Nguyên) . Tất cả các cán bộ, giáo viên, công nhân viên trong trường CĐCN Thái Nguyên, Nếu có nhu cầu vay hạn mức thấu chi tại NH BIDV Thái Nguyên

Yêu cầu hoàn tất hồ sơ vay thấu chi như sau:

A-   Trường hợp giữ nguyên HM Thấu chi

- 02  bản Hợp đồng cấp hạn mức thấu chi( theo mẫu đính kèm).Y/c ký nháy từng trang trên HĐ

- 01 bản đề Giấy đề nghị vay vốn ( theo mẫu đính kèm)

B-  Trường hợp vay mới hạn mức thấu chi

- 02  bản Hợp đồng cấp hạn mức thấu chi  ( theo mẫu đính kèm).Y/c ký nháy từng  trang trên HĐ

- 01 bản đề Giấy đề nghị vay vốn ( theo mẫu đính kèm)

                - 01 HĐLĐ hoặc QĐ lên lương gần nhất

                - 01 bản Hộ khẩu ( foto công chứng)

                - 01 bản  CMND  ( foto công chứng)

Năm 2020: - Lãi suất vay: 12,5%/ năm

                   - Phí Bảo hiểm : 0.3% x mức vay

Ghi chú:  Do điều kiện phòng chống dịch Covid , Phòng TCKT không thu trực tiếp HS thấu chi của các Đ/c được. Vì vậy các Đ/c nộp hồ sơ vay thấu chi theo từng phòng, khoa . Sau đó các phòng, khoa  nộp về phòng TCKT  hạn cuối cùng 08 giờ ngày 17/04/2020  ( thứ sáu).  Mọi thắc mắc liên hệ Phòng Tài chính kế toán SĐT: 0208 3844686 gặp Đ/c Hương./.

Mẫu Hợp đồng cấp hạn mức thấu chi

Mẫu Giấy đề nghị vay vốn//tuýeninh2018