Ngày 20/7, Công đoàn Đào tạo đã tổ chức Đại hội Công đoàn bộ phận Đào tạo lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2022.Tham dự Đại hội, có đồng chí Quách Thị Chiến – Chủ tịch công đoàn trường; đồng chí Nguyễn Mạnh Hiền - Phó phó chủ tịch công đoàn trường; các đồng chí khách mời đại diện các Công đoàn bộ phận trong nhà trường; cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong công đoàn Đào tạo.

 

     Tại Đại hội, đồng chí Phạm Thị Thanh Hương - Chủ tịch Công đoàn bộ phận Đào tạo báo cáo những mặt thuận lợi và khó khăn của nhiệm kỳ 2017-2020, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2022 của Công đoàn Đào tạo. Đồng chí Phạm Thị Thanh Hương trình bày báo cáo kiểm điểm hoạt động của BCH Công đoàn Đào tạo nhiệm kỳ 2017-2020 về công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng, hưởng ứng và tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn do công đoàn trường tổ chức phát động.

     Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiền - Phó Chủ tịch Công đoàn trường ghi nhận và biểu dương những kết quả Công đoàn Đào tạo đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng thời, chỉ rõ những điểm hạn chế cần khắc phục; định hướng những nhiệm vụ, giải pháp cho phong trào công chức viên chức người lao động và hoạt động của Công đoàn Nhà trường trong nhiệm kỳ tới.

    Đại hội cũng đã bầu Ban chấp hành Công đoàn Đào tạo lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2022 là 3 đồng chí.

Một số hình ảnh của Đại hội

 //tuýeninh2018