Tiến tới Đại hội Công đoàn trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên, Ngày 28/7/2020 Ban chấp hành Công đoàn Nghiệp vụ II đã tổ chức Đại hội công đoàn bộ phận lần thứ XVI nhiệm kì 2020-2022. 

Dưới sự lãnh đạo của Chi ủy, sự và chỉ đạo thường xuyên, sâu sát của Công đoàn trường, BCH Công đoàn Nghiệp vụ II đã đoàn kết, thống nhất tập trung trí tuệ lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của Công đoàn thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Tại Đại hội, đồng chí Triệu Văn Lợi - Chủ tịch Công đoàn Nghiệp vụ II báo cáo những mặt thuận lợi và khó khăn của nhiệm kỳ 2017-2020, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2022 của Công đoàn Nghiệp vụ II. Đồng chí Triệu Văn Lợi trình bày báo cáo kiểm điểm hoạt động của BCH Công đoàn Đào tạo nhiệm kỳ 2017-2020 về công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng, hưởng ứng và tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn do công đoàn trường tổ chức phát động.

Sau khi thảo luận hoạt động của đơn vị nhiệm kỳ 2017-2020, đề ra phương hướng và nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới 2020-2022, các đại biểu tại Đại hội cũng đã tiến hành bỏ phiếu bầu ra ban chấp hành mới.

 

 //tuýeninh2018