Tin tức - Sự kiện

Hội nghị Tổng kết năm học 2018-2019 và sơ kết 6 tháng đầu năm

Hội nghị Tổng kết năm học 2018-2019 và sơ kết 6 tháng đầu năm

Để đánh giá những thành tích của nhà trường đã đạt được trong năm học 2018 - 2019 . Trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên long trọng tổ chức Hội nghị Tổng kết năm học 2018-2019 và sơ kết 6 tháng đầu năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ viên chức năm 2019.

Xem tiếp
Quy định về việc quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ năm 2019

Quy định về việc quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ năm 2019

Văn bản này quy định về tiêu chuẩn, thẩm quyền, hồ sơ, trình tự xác định danh mục, tuyển chọn, phê duyệt và giao đề tài khoa học và công nghệ cấp trƣờng; Tổ chức triển khai và kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ, trách nhiệm của hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ và các đơn vị liên quan

Xem tiếp
Lễ sinh hoạt dưới cờ tháng 8 năm 2019

Lễ sinh hoạt dưới cờ tháng 8 năm 2019

Được sự nhất trí của Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường. Phòng Công tác HSSV tổ chức buổi chào cờ đầu tháng nhằm đánh giá công tác HSSV trong 6 tháng đầu năm 2019 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác HSSV trong tháng thời gian tới.

Xem tiếp
Quyết định V/v thành lập Hội đồng xây dựng hệ thống bảo đảm chất lượng

Quyết định V/v thành lập Hội đồng xây dựng hệ thống bảo đảm chất lượng

Thành lập hội đồng Xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng trường Cao đẳng Công Nghiệp Thái Nguyên giai đoạn 2018 - 2020

Xem tiếp

Công tác Đảng - Đoàn TN - Công đoàn

Lễ sinh hoạt dưới cờ tháng 8 năm 2019

Lễ sinh hoạt dưới cờ tháng 8 năm 2019

Được sự nhất trí của Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường. Phòng Công tác HSSV tổ chức buổi chào cờ đầu tháng nhằm đánh giá công tác HSSV trong 6 tháng đầu năm 2019 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác HSSV trong tháng thời gian tới.

Xem tiếp