Nội dung

THÔNG TIN CÁ NHÂN:   
Họ và tên:   
Ngày sinh:   
Điện thoại:   
Địa chỉ:   
THÔNG TIN ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP:   
Nhu cầu học nghề của em sau khi tốt nghiệp THPT:   
Nhóm nghề em dự kiến đăng ký:   
THỐNG KÊ:   
Nhu cầu học nghề sau khi tốt nghiệp
Sơ cấp: 33,33 % Cao đẳng: 33,33 %
Trung cấp: 0,00 % Đại học: 16,67 %
Tham gia lao động phổ thông: 16,67 %
Lựa chọn nghề
Điện - Điện tử: 50,00 % Cơ khí: 16,67 %
Kinh tế, thương mại, du lịch: 16,67 % Tin học: 16,67 %
May và thiết kế thời trang: 0,00 % Nghề khác 0,00 %

CAPTCHA Image   Reload ImageChọn lại hình khác
Nhập mã đăng ký*://tuýeninh2018