Nội dung

THÔNG TIN CÁ NHÂN:   
Họ và tên:   
Ngày sinh:   
Điện thoại:   
Địa chỉ:   
THÔNG TIN ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP:   
Nhu cầu học nghề của em sau khi tốt nghiệp THCS:   
Nhóm nghề em dự kiến đăng ký:   
THỐNG KÊ:   
Nhu cầu học nghề sau khi tốt nghiệp
Sơ cấp: 33,33 % Trung cấp: 33,33 %
Tham gia lao động phổ thông: 0,00 %
Lựa chọn nghề
Điện - Điện tử: 33,33 % Cơ khí: 11,11 %
Kinh tế, thương mại, du lịch: 0,00 % Tin học: 11,11 %
May và thiết kế thời trang: 0,00 % Nghề khác 22,22 %

CAPTCHA Image   Reload ImageChọn lại hình khác
Nhập mã đăng ký*://tuýeninh2018